Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Nock

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-11-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Nockplanka.
  2. Vattenavledande underlag, till exempel takboard eller underlagsduk.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Nockplanka: virk sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 34 mm. Höjd på nockplanka ska avpassas på ett sådant sätt att nockpannor får god anliggning mot takpannor.
Fästdon: trådspik 3,4x100 av varmförzinkat stål.
Nocktätning: underlagsduk alternativt åldersbeständig plastfilm.

Utförande

Nockplanka skråspikas i varje takstol. Skarvar skråspikas. Vattenavledande underlag av takboard avslutas 20 mm från nockplanka. Underlagsduk kan dras upp och skarvas över nockplanka. Översta bärläkt placeras 30 mm från nockplanka.
Om underlagsduk används utförs nocktätning genom omlottläggning över nockplanka och fastspikning i nockplankans sidor. Vid användning av takboard ska särskild nocktätning utföras med plastfilm.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan