Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Taklucka

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Sarg för taklucka, fritt mått ≥ 700x900.
  2. Kortling

Ladda ned CAD-ritning

Material

Kortlingar: konstruktionsvirke 45x145.
Sarg: konstruktionsvirke, ≥ 45x195.
Fästdon: trådspik 3,4x100 av varmförzinkat stål.
Taklucka av 18 mm konstruktionsplywood på en ram av trä. Lucka utförs med 10 mm språng utanför sarg.
Underbeslag: 0,6 mm metalliserad stålplåt.

Utförande

Taklucka bör vara placerad mellan två takstolar för att undvika avväxling. Kortlingar monteras där luckan ska vara placerad. Sarg fästes i kortlingar med spikningsplåtar enligt konstruktör. Om fribärande läkt är skarvad vid närmast intilliggande takstol, måste förstärkningsregel monteras från sargkant till den takstol som ligger bortom den närmast liggande takstolen.
Underbeslag ska monteras runt sargen innan underlagsduken monteras. Se även figur nedan.

Tillverkare av takpannor har utförliga anvisningar för montering av olika tillbehör. 

tak-taklucka-underlag-trapanel-fribarande-lakt-betongpannor-t66b_bred.png

Bild 1. Förklaringar
01. Underlagsduk
02. Underbeslag
03. Skarvband

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok