Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Värmeisolerat tak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Ventilerande luftspalt 25.
  2. Vindskydd på läkt.
  3. Värmeisolering.
  4. Ångspärr/ångbroms.
  5. Spikreglar och mellanliggande värmeisolering (isolerat installationsskikt).
  6. Invändig beklädnad.
  7. Takstol.
  8. Vattenavledande underlag av takboard eller underlagsduk.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Spikreglar bakom invändig beklädnad: konstruktionsvirke eller dimensionhyvlat virke av sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 45 mm (45x70, C14 (VB1801) alternativt 45x45 sort G4-2 (VB1822).
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Vattenavledande underlag: takboard/underlagsduk.
Läkt för luftning: virke 25x23 sort G4–2 eller bättre (VB1104).
Vindskyddskiva: 3,2 mm hård oljehärdad träfiberskiva eller motsvarande.

Utförande

Läkt spikas underifrån mot takstolar på avstånd från vattenavledande underlag så att en luftspalt på cirka 25 mm bildas när vindskyddsskivor monteras. Vindskyddsskivor tillpassas och spikas mot läkt. Luftspalten bör vara ventilerad. Ångspärr/ångbroms monteras med klämda överlappsskarvar ≥ 200 mm.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok