Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med profilerad plåt

Läktning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Fribärande läkt.
  2. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Fribärande läkt: konstruktionsvirke, dimension 45x70 (C24, VB1820) på högkant vid centrumavstånd ≤ 1 200 mm mellan takstolar och takreglar. Läkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar.
Eventuellt vattenavledande underlag: board eller underlagsduk som uppfyller krav beträffande skydd mot genomtrampning, vattentäthet, hållfasthet. Det vattenavledande underlaget ska fästas och klämmas fast med ströläkt 25x48 sort G4-2 eller bättre.
Fästdon: trådspik 4,0x125 av varmförzinkat stål till bärläkt. Till ströläkt ska trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål användas.

Utförande

Vattenavledande underlag av träfiberskivor (oljehärdad board) monteras med ≥ 100 mm sidoöverlapp och ≥ 100 mm ändöverlapp. Skivor spikas med ≤ 150 mm spikavstånd.
På bärande läkt ska remsa av YEP 2500 monteras som skydd av trä vid kondensbildning på undersida plåt. Detta gäller även om undersida plåt förses med ett kondensskydd.
För andra vattenavledande underlagssystem finns motsvarande anvisningar. Vattenavledande underlag av underlagsduk kläms fast med längsgående ströläkt 25x48 som spikas i underliggande takstol med trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål, c ≤ 300. Bärande läkt spikas och skarvas över stöd. Läktavstånd och infästning väljs enligt plåttillverkarens dokumenterade anvisningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok