Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med profilerad plåt

Takfot

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Fribärande läkt 45x70 på flatan (nedersta bärläkten).
  2. Underlagsspont eller takplywood.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Takotsbräda: virke lägst sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm. Om särskilda rännkrokar ska  monteras på takfotsbrädan ska brädans tjocklek vara ≥ 28 mm.
Fribärande läkt: 45x70, konstruktionsvirke C24 (VB1820).
Fästdon: trådspik 3,4x100 av varmförzinkat stål; skruv 4,8x35 av rostfritt stål A2 eller A4 till rännkrokar.

Utförande

Minst en bräda av underlagsspont eller takplywood monteras längst ned på takstolarna. Ovanpå brädan monteras den nedersta bärläkten liggande, vilken beläggs med en remsa av byggpapp, som underlag för fotplåt. Takfotsbräda fästs mot takstolstassarna. Rännkrokar fälls antingen in i nedersta bärläkten med tre stycken skruv eller skruvas i takfotsbrädan. Fotplåt monteras ovanpå byggpappen.
Det är av stor vikt att takplåt, fotplåt och hängrännor monteras i ett så tidigt stadium som möjligt för att undvika skador av nederbörd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok