Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Anslutning av takfönster

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2014-08-15

Anslutning av takfönster - Underlag av träpanel – faltak.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Kortling.
  2. Ångspärr.
  3. Drevning.
  4. Smyginklädnad med bakomliggande isolering .
  5. Horisontell läkt  (isolerat installationsskikt).
Ladda ned CAD-ritning

Material

Anslutning av takfönster

Kortlingar: konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14. Virkesdimension och infästning bestäms genom dimensionering.
Sarg: virke av sort G4-2 eller bättre, hyvlat, tjocklek ≥ 22 mm. Erforderlig virkesbredd (sarghöjd) är beroende av taktäckningsmaterialet och fönstrets nivå över taktäckningen.

Utförande

Kortlingar monteras före inbrädningen. Hål sågas upp efter det att inbrädningen är avslutad och säker vattenledning har ordnats. Sargvirke monteras runt hålet. Luftningshål tas upp i angränsande takstolar och i kortlingar, se princip för luftning i figuren. Reglar i invändiga glespanelen kring hålet tillpassas och fasas. De monteras så att de kan utgöra stöd för den invändiga beklädnaden och smygbeklädnaden.
Takfönstret monteras enligt leverantörens anvisningar.

Brandklassning

Faltak av furu och gran med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak enligt EN 13501-5:2009. Trätaken kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalten under bräderna (falorna) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan