Underlag av träpanel – faltak

Anslutning av takfönster

Anslutning av takfönster - Underlag av träpanel – faltak.
2D-ritning
3D-ritning

Material

Anslutning av takfönster

Kortlingar: konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14. Virkesdimension och infästning bestäms genom dimensionering.
Sarg: virke av sort G4-2 eller bättre, hyvlat, tjocklek ≥ 22 mm. Erforderlig virkesbredd (sarghöjd) är beroende av taktäckningsmaterialet och fönstrets nivå över taktäckningen.

Utförande

Kortlingar monteras före inbrädningen. Hål sågas upp efter det att inbrädningen är avslutad och säker vattenledning har ordnats. Sargvirke monteras runt hålet. Luftningshål tas upp i angränsande takstolar och i kortlingar, se princip för luftning i figuren. Reglar i invändiga glespanelen kring hålet tillpassas och fasas. De monteras så att de kan utgöra stöd för den invändiga beklädnaden och smygbeklädnaden.
Takfönstret monteras enligt leverantörens anvisningar.

Brandklassning

Faltak av furu och gran med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak enligt EN 13501-5:2009. Trätaken kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalten under bräderna (falorna) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

Ingående material

  1. Kortling.
  2. Ångspärr.
  3. Drevning.
  4. Smyginklädnad med bakomliggande isolering .
  5. Horisontell läkt  (isolerat installationsskikt).
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2014-08-15

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan