Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Gavelsprång

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

Alternativ 1

  1. Vindskiva.
  2. Trekantlist.

Alternativ 2

  1. Vindskiva.
  2. Trekantlist.
  3. Vattbräda.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vindskiva och vattbräda: virke sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm vid bredd < 170 mm. Vid bredd ≥ 170 väljs tjocklek ≥ 28 mm. Längd väljs för att undvika skarvar. Vid stora längder kan ändspontat virke alternativt lamellimmat trä användas.
Trekantlist: 50x50 (VB1205).
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.

Utförande

Vid gavel monteras vindskivor och eventuellt vattbräda, alternativt kan faltaksbrädor dras ut över vindskiva.

Finsågat virke vänds med finsågad yta utåt. Vindskivor spikas mot underlagsspont med stöd av trekantlist. Bredare vindskiva kan utföras av spontat virke eller med brädor på förvandring. Vattbräda spikas i vindskiva med högst 200 mm spikavstånd. Skarvar bör undvikas. Oundviklig skarv som utförs på plats snedskäres och spikas/skruvas med förborrning (skäftfog). Virke som ska täckmålas ska vara industriellt grundmålat eller mellanstruket alternativt grundbehandlat på plats före uppsättning. I utsatta lägen kan impregnerat virke i träskyddsklass NTR AB användasas.

Brandklassificering

Faltak av barrträ med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Faltak kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under brädor (falor) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok