Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Gavelsprång

Publicerad 2011-08-25

Gavelsprång - Underlag av träpanel – faltak.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

Alternativ 1

  1. Vindskiva.
  2. Trekantlist.

Alternativ 2

  1. Vindskiva.
  2. Trekantlist.
  3. Vattbräda.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vindskiva och vattbräda: virke sort G4-2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm. Längd väljs så att skarvar undviks. Långa längder kan erhållas med fingerskarvat virke.
Trekantlist: 50x50 mm.
Fästdon: varmförzinkad trådspik 75-2,8.

Utförande

På gaveln har man i regel vindskivor och eventuellt vattbräda, alternativt kan yttertaksbräderna dras ut över vindskivan.

Finsågat virke vänds med den finsågade ytan utåt. Vindskivan spikas i takpanelen med stöd av en trekantlist. Bredare vindskiva kan utföras av spontat virke eller av bräder på förvandring. Vattbrädan spikas i vindskivan med högst 200 mm spikavstånd. Skarvar som utförs på plats snedskärs och spikas/skruvas med förborrning. Virke som ska täckmålas ska vara grundmålat med minst 60 µm tjockt färgskikt före uppsättning. I utsatta lägen kan impregnerat virke i träskyddsklass NTR/AB väljas.

Brandklassning

Faltak av furu och gran med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak enligt EN 13501-5:2009. Trätaken kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalten under bräderna (falorna) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan