Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Håltagning – mindre hål

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2022-02-10

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Förstärkningsregel.
Ladda ned CAD-ritning

 

tak håltagning mindre hål underlag träpanel faltak

Figur ovan: Taket sett underifrån.

Material

Förstärkningsreglar: virke av sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 45 mm eller enligt dimensionering.
Fästdon: trådspik 3,4x100 av varmförzinkat stål.

Utförande

Hål sågas upp efter att inbrädning är avslutad och säker vattenavledning kan ordnas. Hål mindre än 100 mm bör tas upp mitt i fog mellan två brädor. Hål behöver då inte förstärkas. Hål som skär av flera brädor ska förstärkas med reglar, som spikas fast på vardera sidan om hål före håltagning. Spikavstånd 100 mm. Byggpapp ska anslutas tätt runt genomföring. Underbeslag ska monteras. Vid rör ska stos av EPDM-gummi klistras in i byggpapp och anslutas tätt mot rör.

Brandklassificering

Faltak av barrträ med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Faltak kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på Brandklassning ska luftspalt under brädor (falor) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok