Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Håltagning – större hål

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2022-02-10

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Kortlingar.
Ladda ned CAD-ritning

 

Håltagning – större hål

Figur ovan: Taket sett underifrån.

Material

Kortlingar: konstruktionsvirke. Virkesdimension och infästning bestäms genom dimensionering. Stora hål för rök- eller ventilationskanal måste förstärkas. Detta gäller särskilt om kanter på hål belastas av tunga apparater, till exempel fläktar.

Utförande

Kortlingar monteras före inbrädning. Hål sågas upp efter det att inbrädning är avslutad och säker vattenavledning kan ordnas. Underbeslag ska monteras och erforderlig tätning ska utföras runt apparaten.

Brandklassificering

Faltak av barrträ med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Faltak kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under brädor (falor) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok