Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Inbrädning

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Ströläkt.
  2. Underlagstäckning med byggpapp YEP 2500.
  3. Inbrädning med underlagsspont.
  4. Takstol.

 

Ladda ned CAD-ritning

Material

Inbrädning: underlagsspont av sort G4–3 eller bättre, tjocklek ≥ 20 mm vid ≤ 1 200 mm
Takstolar: konstruktionsvirke, centrumavstånd ≤ 1 200 mm mellan takstolar eller takreglar. Bredd 95–145 mm.
Fästdon: trådspik av varmförzinkat stål 2,8x75.
Byggpapp: YEP 2500.

Utförande

Underlagstak ska vara tätt och hindra att fukt tränger in i byggnaden. Det utförs på ett sådant sätt att det kan fånga upp snö eller vatten som tränger in under takbrädor (falorna). Vatten ska kunna rinna fritt nedför taket och ut. Underlagstakets kvalitet är ofta avgörande för takets livslängd. 

Virke till inbrädning – underlagsspont – ska vändas med rillad sida nedåt. Synligt virke till taksprång som ska målas vänds med rillad sida nedåt. Skarvar på brädor sprids ut över taket. Brädor får skarvas högst två i bredd över samma stöd. Högst var tredje bräda får skarvas mellan samma stöd. Om ändspontat virke används, får högst varannan bräda skarvas mellan stöd. Användning av ändspontade brädor minskar virkesspill. Brädor ska spikas eller skruvas i varje stöd. Underlagsspont med bredd 95 mm eller bredare ska dubbelspikas/skruvas. Ytfuktkvot i virke ska vara högst 18 % i samband med inbyggnad.

Luckor av underlagsspont kan användas för inbrädning. De ska spänna över minst två fack och skarvas stumt över stöd. Luckor bör monteras på ett sådant sätt att inte två intill varandra liggande luckor skarvas över samma stöd. Lucktillverkarens anvisningar ska följas.

Brandklassificering

Faltak av barrträ med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Faltak kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under brädor (falor) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok