Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Inklädnad av takfot

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Takfotsbräda.
  2. Insektsnät.
  3. Panel för inklädnad av takfot.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Takfotsbräda: virke av sort G4–-2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm. För montering av rännkrok i takfotsbräda väljs tjocklek ≥ 28 mm.
Panel för inklädnad: virke, sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm. Bredd på brädor avpassas så att passbräda inte blir nödvändig.
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.
Insektsnät: koppar eller glasfiber, maskvidd ≤ 2,5x2,5 mm.

Utförande

Insektsnät fästs med spik eller klammer. Brädor spikas i alla stöd. Spontat virke till inklädnad kan spikas dolt. Synliga ytor som ska vara täckmålade ska vara industriellt grundmålade eller mellanstrukna alternativt grundbehandlade på plats före uppsättning.

Brandklassificering

Faltak av barrträ med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Faltak kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under brädor (falor) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok