Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Läktning

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2015-06-18

Läktning - Underlag av träpanel – faltak.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Bärläkt.
  2. Ströläkt.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Ströläkt: sågat minst 25x23 mm av sort G4-2 eller bättre.
Bärläkt: sågat minst 25x50 mm av sort G4-2 eller bättre, eller enligt dimensionering. Bärläkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar.
Fästdon: varmförzinkad trådspik 75-2,8.

Utförande

På undertaket monteras ströläkt och bärläkt. Det ska ge en bra luftning mellan undertak och taktäckning av bräder (falor). Det ger också möjlighet för avrinning av eventuellt vatten som trängt in.

Ströläkt monteras i takets lutningsriktning med ≤ 600 mm centrumavstånd, vid gavel ≤ 100 mm från vindskiva. Bärläkten ska vara kontinuerlig över minst två ströläkt eller stöd och skarvas på ströläkt eller stödkloss. Bärläkten monteras på lågkant med centrumavstånd 500-1000 mm anpassat till takfallets längd och lutning samt aktuell snölast. Nedersta och översta läkt placeras cirka 50 mm från nock respektive takfot.
Spik som trängt genom träpanelen nådas (viks och slås in) dels på ytor kring takluckor, dels på ytor belägna på lägre höjd än 2 m över golv i vindsutrymmet. Vid taksprång som inte ska kläs in väljs kortare spik som inte tränger igenom den synliga inbrädningen.

Brandklassning

Faltak av furu och gran med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak enligt EN 13501-5:2009. Trätaken kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalten under bräderna (falorna) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan