Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Läktning

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Bärläkt.
  2. Ströläkt.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Ströläkt: virke minst 25x23 sort G4–2 eller bättre (VB1104).
Bärläkt: virke minst 25x75 av sort G4–3 eller bättre (VB0510) eller enligt dimensionering. Bärläkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar.
Fästdon: trådspik av varmförzinkat stål 2,8x75.

Utförande

På inbrädning och underlagstäckning monteras ströläkt och bärläkt. Läkt monteras för att ge en bra luftning mellan underlag och taktäckning av brädor (falor). Det ger också möjlighet för avledning av eventuellt inträngande vatten.

Ströläkt monteras i takets lutningsriktning med ≤ 600 mm centrumavstånd, vid gavel ≤ 100 mm från vindskiva. Ströläkt kan monteras med distansmaterial så att brädtaket får en liten konvex form, det vill säga en svag överhöjning mitt på takytan. Bärläkt ska vara kontinuerlig över minst två ströläkt eller stöd och skarvas över ströläkt eller stödkloss. Bärläkt monteras på lågkant med centrumavstånd 500–1 000 mm anpassat till takfallets längd och lutning samt aktuell snölast. Nedersta och översta läkt placeras cirka 50 mm från nock respektive takfot.
Spik som trängt genom träpanelen nådas (viks och slås in) dels på ytor kring takluckor dels på ytor belägna på lägre höjd än 2 m över golv i vindsutrymme. Vid taksprång som inte ska kläs in väljs kortare spik som inte tränger igenom synlig inbrädning.

Brandklassificering

Faltak av barrträ med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Faltak kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under brädor (falor) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok