Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Nock

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2015-06-18

Nock - Underlag av träpanel – faltak.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Nockplanka.
  2. Nockbräda.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Nockplanka: virke sort G4-2 eller bättre, tjocklek ≥ 38 mm. Nockplankans höjd över takfallen avpassas så att nockbräderna får god anliggning mot yttertaksbräderna (falorna).
Nockbräder: virke sort G4-2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm.
Fästdon: varmförzinkad trådspik 100-3,4.

Utförande

Två hopspikade nockbräder är den vanligaste nocktäckningen för brädtak (faltak). De kan eventuellt täckas med plåt eller så täcks enbart nocken med plåt.

Nocken kan utföras med eller utan nockplanka. Nockplankan skråspikas/skruvas i varje takstol. Skarvar får skråspikas/skruvas. Översta bärläkt monteras ca 40 mm från nockplankan. Vid värmeisolerat tak ska nocken utföras luftad. Yttertaksbräderna (falorna) avslutas vid övre bärläkten så att erforderliga öppningar för ventilation erhålls.

Brandklassning

Faltak av furu och gran med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak enligt EN 13501-5:2009. Trätaken kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalten under bräderna (falorna) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan