Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Nock

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Nockplanka.
  2. Nockbräda.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Nockplanka: virke sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 34 mm. Höjd på nockplanka avpassas på ett sådant sätt att nockbrädor får god anliggning mot yttertaksbrädor (falor).
Nockbrädor: virke sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm. Fästdon: trådspik av varmförzinkat stål 3,4x100.

Utförande

Två hopspikade nockbrädor är den vanligaste nocktäckningen för brädtak (faltak). De kan eventuellt täckas med plåt alternativt används enbart nockbeslag av plåt.

Nock kan utföras med eller utan nockplanka. Nockplank skråspikas/skruvas i varje takstol. Skarvar får skråspikas/skruvas. Översta bärläkt monteras cirka 40 mm från nockplanka. Vid värmeisolerat tak ska nock utföras luftad. Yttertaksbrädor (falor) avslutas vid övre bärläkt på ett sådant sätt att erforderliga öppningar för ventilation erhålls.

Brandklassificering

Faltak av barrträ med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Faltak kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under brädor (falor) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok