Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Takfot

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Förstärkningsregel.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Rännkrok: plattstål 5x25 mm.
Fästdon: kamspik 4,0x75.
Förstärkningsregel: virke 34x145 sort G4–2 eller bättre (VB0814).

Utförande

Nedersta underlagssspontens not ska sågas bort.  Fotplåt och rännkrok monteras på inbrädning innan täckning. Rännkrokar ska fällas in och fästas c ≤ 600 mm innan byggpapp monteras. När rännkrokar fällts in i underlagssponten, ska en minst 300 mm bred remsa av YEP 2500 monteras. Fotplåt monteras ovanpå pappremsan. Byggpapp YEP 2500 på inbrädning ska klistras ovanpå fotplåten. Som underlag till infästningar används förstärkningsreglar under inbrädningen. Rännkrokar ska vara bockade för att ge hängränna tillräckligt fall mot stuprör – bakfall får inte förekomma.
Vid takfot bör fågelskyddslist monteras.

Det finns även hängrännor av trä som kan fästas på motsvarande sätt med rännkrokar. Vid användning av hängrännor av trä, kan stålkätting användas som alternativ till stuprör.

Brandklassificering

Faltak av barrträ med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Faltak kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under brädor (falor) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok