Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Taksäkerhetsanordningar

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Taksäkerhetsanordning.
  2. Fäste.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Mothåll: vinkelstål eller förankringsregel 45x95 (VB1802), längd ≥ 350 mm för en fästpunkt och ≥ 500 mm för två fästpunkter.
Fästdon: Genomgående skruv med mutter och bricka. Varmförzinkat stål eller austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.

 

Utförande

Infästning av taksäkerhetsanordningar ska dimensioneras för aktuellt fall och funktion ska säkerställas med särskild kontroll av sakkunnig. Det finns olika typer av fästen. Montering kan göras med fästen som förankras med genomgående skruv och mutter i mothåll av vinkelstål eller förankringsregel 45x95 som fästs i inbrädningen. Infästning och förankringsregel ska dimensioneras och kontrolleras av konstruktör.
Fästen till taksäkerhetsanordningar bör placeras ovanpå byggpapp innan takbrädor (falor) monteras. Det går även att använda fästen som monteras ovanpå takbrädor, eventuellt behöver då extra läkt för infästning monteras innan takbrädor (falor) spikas fast.

Brandklassificering

Faltak av barrträ med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Faltak kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under brädor (falor) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok