Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Värmeisolerat tak

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Ventilerande luftspalt 25.
  2. Vindskydd.
  3. Invändig beklädnad.
  4. Horisontella reglar med mellanliggande isolering (isolerat installationsskikt).
  5. Ångspärr/ångbroms.
  6. Värmeisolering.
  7. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Luftningsläkt: virke 25x23 av sort G4–3 eller bättre (VB1104).
Vindskydd: 3,2 mm hård träfiberskiva eller motsvarande.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Horisontella reglar bakom invändig beklädnad: dimensionshyvlat virke 45x70 av sort G4–3 eller bättre, tjocklek ≥ 28 mm, till exempel 28x70 (VB1807).
Fästdon: trådspik 3,4x100 av varmförzinkat stål till reglar.

Utförande

Läkt spikas på sidorna av takstolarna vid takstolarnas övre kant, för att åstadkomma en luftspalt på 25 mm. Läkt bör även spikas mot underlagsspont mitt i varje takstolsfack. Vindskyddsskivor tillpassas och spikas underifrån mot läkt. Luftspalt ska vara ventilerad.

Ångspärr/ångbroms monteras på takstolens undersida längs med träbjälkarna och skarvas över dessa med klämda skarvar och med ≥ 200 mm överlapp. Skarvar ska klämmas med invändiga reglar med centrumavstånd högst 600 mm. Reglar skarvas över stöd och dubbelspikas. Vid genomföringar ska plastfilm klämmas mot fast underlag. Man bör undvika att utföra genomföringar i plastfilmen så långt det är möjligt. Tätning av genomföringar för rör, rörhylsor, eldosor och dylikt i ångspärr/ångbroms ska utföras med särskild tätmassa eller dubbelhäftande skarvband. Fog-, skarvband och tejp för tätning av plastfilm ska vara av beständigt material som inte skadar filmens funktion under dess livslängd.

Brandklassificering

Faltak av barrträ med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Faltak kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under brädor (falor) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok