Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Vinkelränna

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Takbrädor (falor).
 2. Bärläkt.
 3. Ströläkt.
 4. Vinkelränna av plåt.
 5. Uppifrån:
  våd av byggpapp, underbeslag,
  remsa av byggpapp.
 6. Kortlingar/stödreglar.
 7. Droppbleck.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vinkelränna

Taket sett uppifrån.

Kortlingar: konstruktionsvirke 45x95 (VB1802) eller dimensionerat av konstruktör.
Nedersta bärläkt: virke minst 25x48 sort G4–2 eller bättre (VB1108) eller enligt dimensionering. Bärläkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar.
Fästdon: trådspik 3,4x100 av varmförzinkat stål.

Utförande

Vinkelränna kan utföras med synlig plåt som vid tak med tegel- eller betongpannor. Vinkelränna stöttas i brytlinjen av kortlingar mellan takstolarna alternativt med bryttakstol. Längs ränndal läggs en remsa byggpapp YEP 2500 och ett underbeslag av plåt samt ytterligare en våd byggpapp. På denna monteras vinkelränna av plåt varefter takets byggpapp kan dras fram över vinkelrännan. Vinkelrännan bör gå upp längs takfallen till cirka 150 mm vertikal höjd ovanför avslutning av takets byggpapp. Bärläkt monteras på vardera sidan längs med vinkelränna som underlag för yttertaksbrädorna (falor). På längsgående läkt kan dropbleck/fotplåt monteras. Takbrädor (falor) ska överlappa vinkelrännans plåt med minst 150 mm.

Brandklassificering

Faltak av barrträ med tjocklek ≥ 22 mm uppfyller brandklass BROOF (t2) Faltak kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under brädor (falor) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok