Underlag av träpanel – spåntak

Gavelsprång

Gavelsprång. Underlag av träpanel – spåntak.
2D-ritning
3D-ritning

Material

Vindskiva och vattbräda: virke sort G4-2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm. Längd väljs så att skarvar undviks. Långa längder kan erhållas med fingerskarvat virke.
Trekantlist: 50x50 mm.
Fästdon: varmförzinkad trådspik 75-2,8.

Utförande

På gaveln har man i regel vindskivor och eventuellt vattbräda. Anslutning av kyrkspån till vindskiva kan även utföras med överliggande spån eller speciellt utformade vindskivespån.

Finsågat virke vänds med den finsågade ytan utåt. Vindskivan spikas i takpanelen med stöd av en trekantlist. Bredare vindskiva kan utföras av spontat virke eller av bräder på förvandring. Vattbrädan spikas i vindskivan med högst 200 mm spikavstånd. Skarvar som utförs på plats snedskärs och spikas/skruvas med förborrning. Virke som ska täckmålas ska vara grundat före uppsättning. I utsatta lägen kan impregnerat virke i träskyddsklass NTR/AB väljas.

Brandklassning

Spåntak av furu och gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak enligt EN 13501-5:2009. Spånens tjocklek kan minska mot övre delen (som spikas) till ≥ 2 mm. Spånen kan vara doppade i tjära. Trätaken kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalten under spånen förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

Ingående material

Alternativ 1

  1. Vindskiva.
  2. Trekantlist.

Alternativ 2

  1. Vattbräda.
  2. Vindskiva.
  3. Trekantlist.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2011-08-25

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan