Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Gavelsprång

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

Vänstra figuren

  1. Vindskiva.
  2. Trekantlist.

Högra figuren

  1. Vattbräda.
  2. Vindskiva.
  3. Trekantlist.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vindskiva och vattbräda: virke sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm vid bredd ≤ 170 mm. Vid bredd >170 mm väljs tjocklek ≥ 28 mm. Längd väljs så att skarvar undviks. Vid stora längder kan ändspontat eller fingerskarvat virke användas, alternativt lamellimmat trä.
Trekantlist: 50x50 (VB1205).
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.

Utförande

På gavel monteras i regel vindskivor och eventuellt vattbrädor. Anslutning av kyrkspån till vindskiva kan även utföras med överliggande spån eller speciellt utformade vindskivespån.

Virke ska vara finsågat med rillade kantsidor. Finsågad yta ska vändas utåt. Vindskiva spikas/skruvas mot takinbrädning med stöd av trekantlist. Bredare vindskiva kan utföras av lamellimmat virke eller av brädor på förvandring. Vid dubbla vindskivor ska den yttre vindskivan dubbelspikas/-skruvas. Vindskiva ska spikas med ≤ 150 mm centrumavstånd eller skruvas med ≤ 200 mm centrumavstånd. Vattbräda ska spikas i vindskiva med ≤ 200 mm centrumavstånd. Eventuella skarvar som utförs på plats snedskärs (skäftfog) och spikas/skruvas med förborrning. Virke som ska täckmålas ska vara grundbehandlat före uppsättning. I utsatta lägen kan impregnerat virke i träskyddsklass NTR A eller NTR AB väljas.

Brandklassificering

Takspån av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) Tjockleken på spån kan mot övre delen av spånet minska till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Takspån kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok