Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Håltagning – mindre hål

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2022-02-10

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Förstärkningsregel.
Ladda ned CAD-ritning

 

Håltagning mindre hål

Material

Förstärkningsreglar: virke av sort G4-2 eller bättre, tjocklek ≥ 45 mm, monteras på ömse sidor om hålet, vinkelrätt underlagssponten enligt figur ovan.
Fästdon: trådspik 3,4x100 av varmförzinkat stål.

Utförande

Hål sågas upp efter att inbrädning är avslutad och säker vattenavledning kan ordnas. Hål mindre än 100 mm bör tas upp mitt i fog mellan två brädor. Hål behöver då inte förstärkas. Hål som skär av flera brädor förstärks med reglar, som spikas fast på vardera sidan om hål före håltagning. Spikavstånd 100 mm. Byggpapp ska ansluta mot rör med inklistrad stos av EPDM-gummi som klistras in i byggpapp. Vid genomföring av rör genom tätskikt och taktäckning är det viktigt att det är tätt för att minska risken för skador av vattenläckage.

Brandklassificering

Takspån av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Tjocklek på spån kan minska mot övre delen till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Takspån kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok