Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Inklädnad av takfot

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Takfotsbräda.
  2. Insektsnät.
  3. Panelbrädor.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Panelbrädor för inklädnad: virke sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm. Bredd på brädor avpassas på ett sådant sätt att passbräda inte blir nödvändig.
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.
Insektsnät: koppar eller glasfiber, maskvidd 2,5x2,5 mm.

Utförande

Insektsnät fästs med spik eller klammer. Brädor spikas synligt i alla stöd. Spontat virke till inklädnad kan spikas dolt. Synliga ytor som ska vara täckmålade bör vara industriellt grundmålade eller mellanstrukna alternativt grundbehandlade på plats före montering.

Brandklassificering

Takspån av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Tjocklek på spån kan minska mot övre delen till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Takspån kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok