Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Läktning

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Bärläkt.
  2. Ströläkt.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Ströläkt: sågat minst 25x48 av sort G4–2 eller bättre (VB1108).
Bärläkt: sågat minst 25x48 (VB1108) av sort G4–2 eller bättre. Bärläkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar.
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.

Utförande

På underlagstaket av byggpapp på inbrädning monteras ströläkt och bärläkt. Det ska ge en bra luftning mellan underlag och taktäckning av spån samt utgöra underlag för spikning av takspånen. Det ger också möjlighet för avrinning av eventuellt vatten som kan tränga in.

Ströläkt monteras i takets lutningsriktning med ≤ 600 mm centrumavstånd, vid gavel ≤ 100 mm från vindskiva. Bärläkten ska vara kontinuerlig över minst två ströläkt eller stöd och skarvas på ströläkt eller stödkloss. Bärläkten monteras på lågkant med centrumavstånd 150 mm eller centrumavstånd anpassat till takspånens längd så att det blir 1/3 av spånlängden. Nedersta läkten placeras så att takspånen sticker ut cirka 25 mm nedanför. Avståndet mellan nedersta och näst nedersta bärläkten kan avvika från 1/3-måttet för att anpassas till taklängden. Höjden på nedersta bärläkten anpassas då så att nedersta spånet ligger med samma vinkel som övriga. Taklängd (eller spånlängd) för att undvika passning vid nedre bärläkten kan väljas enligt ekvation:

P = n·L + N + R

där

P = takfallets längd
n = antalet läktavstånd
L = läktavstånd = spånlängd/3
N = avstånd från översta bärläkt till nockplanka, 40 mm
R = avstånd från panelkant till nedersta bärläkt, 25 mm.

Spik som trängt genom underlagssonten nådas (viks och slås in) dels på ytor kring takluckor, dels på ytor belägna på lägre höjd än 2 m över golv i vindsutrymmet. Vid taksprång som inte ska kläs in väljs fästdon som inte tränger igenom den synliga inbrädningen.

Brandklassificering

Spåntak av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak. Tjockleken på spån kan mot övre delen av spånet minska till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Trätak kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok