Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Nock

Publicerad 2011-08-25

Nock. Underlag av träpanel – spåntak.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Nockplanka.
  2. Nockbräda.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Nockplanka: virke sort G4-2 eller bättre, tjocklek ≥ 38 mm. Nockplankans höjd över takfallen avpassas så att nockbräderna får god anliggning mot takspånen.
Nockbräder: virke lägst sort G4-2, tjocklek ≥ 22 mm.
Fästdon: varmförzinkad trådspik 100-3,4.

Utförande

Två hopspikade nockbräder är den vanligaste nocktäckningen för spåntak. Nockbräderna kan eventuellt täckas med plåt eller nocken kan täckas med enbart plåt. Med stickspån kan nocken även utföras med det sista varvet spån överskjutande och vikt över nocken.

Nocken kan utföras med en upprättstående nockplanka som skråspikas/skruvas i varje takstol. Skarvar får skråspikas/skruvas. Översta bärläkten monteras cirka 40 mm från nockplankan. Taktäckningen med spån avslutas eventuellt med ett skift kortare spån vid nocken. Vid värmeisolerat tak ska nocken utföras luftad. Takspånen avslutas vid övre bärläkten så att erforderliga öppningar för ventilation erhålls.

Brandklassning

Spåntak av furu och gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak enligt EN 13501-5:2009. Spånens tjocklek kan minska mot övre delen (som spikas) till ≥ 2 mm. Spånen kan vara doppade i tjära. Trätaken kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalten under spånen förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan