Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Nock

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2020-10-30

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Nockplanka.
  2. Nockbräda.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Nockplanka: virke sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 34 mm. Höjd på nockplanka över takfallen avpassas på ett sådant sätt att nockbrädor får god anliggning mot takspån.
Nockbrädor: virke sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm. Fästdon: trådspik 3,4x100 av varmförzinkat stål.

Utförande

Två hopspikade nockbrädor är den vanligaste nocktäckningen för spåntak. Nockbrädor kan eventuellt täckas med plåt alternativt täckas med enbart en bockad plåtprofil. Med stickspån kan nock även utföras med den översta raden spån och monterade över nock och överlappar den andra takhalvans översta rad. Det senare utförandet kräver god passning.

Nock kan utföras med en upprättstående nockplanka som skråspikas/-skruvas i varje takstol. Skarvar i nockplanka får skråspikas/-skruvas. Översta bärläkten monteras cirka 40 mm från nockplankan. Taktäckning med spån avslutas eventuellt med ett skift kortare spån vid nock. Vid värmeisolerat tak ska nock utföras luftad. Takspån avslutas vid översta bärläkt på ett sådant sätt att erforderliga öppningar för ventilation erhålls.

Brandklassificering

Takspån av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Tjockleken på spån kan mot övre delen av spånet minska till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Takspån kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan