Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Taklucka

Publicerad 2011-08-25

Taklucka. Underlag av träpanel – spåntak.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Sarg för taklucka.
  2. Trekantlist.
  3. Kortlingar.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Sarg: virke av sort G4-2 eller bättre, hyvlat, tjocklek ≥ 22 mm. Sarg som ska täckas med plåt utförs av ≥ 34 mm hyvlat virke.
Kortlingar: konstruktionsvirke hållfasthetsklass C14 eller bättre.
Stomme till taklucka ≥ 17 mm spontade bräder i två hopspikade lag eller i ett lag på ram av trä, beroende på luckans storlek.
Trekantlist: 50x50 mm.
Fästdon: varmförzinkad trådspik 75-2,8.

Utförande

Sargen stöttas av kortlingar mellan takstolar. Panel och sarg stöttas av tvärkortlingar. Kortlingar monteras före inbrädningen. Hålet sågas upp efter det att inbrädningen är avslutad och säker vattenavledning kan ordnas. Över uppvärmda utrymmen bör luckstomme och sarg värmeisoleras för att förhindra kondens och rimfrost.

Brandklassning

Spåntak av furu och gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak enligt EN 13501-5:2009. Spånens tjocklek kan minska mot övre delen (som spikas) till ≥ 2 mm. Spånen kan vara doppade i tjära. Trätaken kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalten under spånen förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan