Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Taklucka

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Sarg för taklucka.
  2. Trekantlist.
  3. Kortlingar.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Sarg: konstruktionsvirke 45x220 (VB1976).
Kortlingar: konstruktionsvirke, tjocklek ≥ 45 mm.
Stomme till taklucka ≥ 18 mm konstruktionsplywood på ram av trä.
Trekantlist: 50x50 (VB1205).
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.

Utförande

Sarg stöttas av kortlingar mellan takstolar. Panel och sarg stöttas av tvärkortlingar. Sarg ska ges en höjd på ≥ 200 mm över taktäckning. Kortlingar monteras före inbrädning. Hål sågas upp efter det att inbrädning är avslutad och säker vattenavledning kan ordnas. Över uppvärmda utrymmen bör luckstomme och sarg värmeisoleras för att förhindra kondens och rimfrost.

Brandklassificering

Takspån av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller brandklass BROOF (t2) . Tjocklek på spån kan minska mot övre delen till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Takspån kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok