Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Taksäkerhetsanordningar

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Taksäkerhetsanordning.
  2. Fäste.
  3. Takstol.
  4. Mothåll av vinkelstål eller träregel.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Mothåll (vinkelstål eller förankringsregel): vinkelstål enligt ansvarig konstruktör, alternativt mothåll av virke 45x95 (VB1971) sort G4–2 eller bättre, längd ≥ 350 mm för en fästpunkt och ≥ 500 mm för två fästpunkter.
Fästdon: Genomgående skruv med mutter och bricka av varmförzinkat eller rostfritt stål.

Utförande

Infästning av taksäkerhetsanordningar och dylikt ska dimensioneras för aktuellt fall och funktionen säkerställas med särskild kontroll av sakkunnig. Det finns olika typer av fästen. Montering kan göras med fästen som förankras med genomgående skruv och mutter i ett mothåll av vinkelstål eller träregel 45x95 som fästs i inbrädningen. Infästning av vinkelstål eller förankringsregel ska dimensioneras och kontrolleras av konstruktör.
Taksäkerhetsanordningar monteras ovanpå byggpapp innan spån monteras. Det går även att använda fästen som monteras ovanpå takspån. Eventuellt behövs extra läkt för infästningen innan takspån kan monteras.

Brandklassificering

Takspån av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Tjocklek på spån kan minska mot övre delen till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Takspån kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok