Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Vinkelränna

Publicerad 2011-08-25

Vinkelränna. Underlag av träpanel – spåntak.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Takspån.
  2. Bärläkt.
  3. Ströläkt.
  4. Extra underlagspapp
  5. Vinkelränna.
  6. Stödregel.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vinkelränna

Kortlingar: konstruktionsvirke 45x95 mm lägst hållfasthetsklass C14.
Nedersta bärläkt: sågat 25x38 mm, sort G4-2 eller bättre, eller höjden anpassas så att nedersta spånet ligger med samma vinkel som övriga.
Fästdon: varmförzinkad trådspik 100-3,4.

Utförande

Vinkelränna kan utföras med synlig plåt som vid tegeltak. Vinkelrännan stöttas i brytlinjen av kortlingar mellan takstolarna alternativt med bryttakstol. Längs ränndalen läggs ett lager underlagstäckning. På detta läggs plåtrännan och takets underlagstäckning dras fram över plåtrännan. Rännan ska gå upp längs takytan till cirka 100 mm vertikal höjd ovanför avslutningen av takets underlagstäcknings. Bärläkt monteras på vardera sidan längs med vinkelrännan som underlag för takspånen. Läkten kan förses med täckplåt mot rännan. Spånen ska övertäcka plåten minst 150 mm.

Brandklassning

Spåntak av furu och gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak enligt EN 13501-5:2009. Spånens tjocklek kan minska mot övre delen (som spikas) till ≥ 2 mm. Spånen kan vara doppade i tjära. Trätaken kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalten under spånen förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan