Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Vinkelränna

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Takspån.
  2. Bärläkt.
  3. Ströläkt.
  4. Längsgående våd av byggpapp.
  5. Underbeslag ovanpå remsa av byggpapp.
  6. Vinkelränna av plåt.
  7. Droppbleck/fotplåt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vinkelränna

Taket sett uppifrån.

Kortlingar i brytlinjen: konstruktionsvirke 45x95 (VB1971).
Strö- och bärläkt: 25x48 sort G4-2 eller bättre (VB1108). Nedersta bärläkt anpassas på ett sådant sätt att nedersta spånet ligger med samma vinkel som övriga spån.
Fästdon: trådspik 2,8x75 och 3,4x100 av varmförzinkat stål till strö- respektive bärläkt.

Utförande

Vinkelränna kan utföras med synlig plåt, som i princip vid tak med takpannor. Vinkelränna stöttas i brytlinjen av kortlingar mellan takstolarna alternativt med bryttakstol. Längs ränndal läggs först en remsa av byggpapp YEP2500 och ett underbeslag av plåt samt ytterligare en remsa av byggapp. På pappen monteras vinkelränna av plåt, som falsas med hakfals enligt figur ovan. Takets byggpapp dras fram minst 150 mm över vinkelrännan. Ströläkt med centrumavstånd ≤ 600 mm monteras på byggpappen. Bärläkt monteras på vardera sidan, längs med vinkelrännan, som underlag för takspånen. Läkt kan förses med droppbleck/fotplåt mot ränndal.
Spån ska övertäcka vinkelrännans plåt minst 150 mm.

Brandklassificering

Takspån av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 uppfyller brandklass BROOF (t2) Spånens tjocklek kan minska mot övre delen till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Takspån kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok