Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med betongpannor

Gavelsprång

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-03-26

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 

  1. Vattbräda.
  2. Trekantslist.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Takpanna: Takpannetillverkarens monteringsanvisningar ska noga följas.
Vindskivor: virke av sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm vid bredd upp till 170 mm. Vid bredd över 170 mm ska tjocklek ≥ 28 mm väljas. Det finns särskilda grundmålade vindskivor i längder upp till 7,2 m. Längd bör väljas så att skarvar undviks. Vid större längder kan fingerskarvat eller ändspontat alternativt lamellimmat virke användas. Eventuell skarv kan utföras som snedkuren fog, så kallad skäftfog som spikas eller skruvas.
Trekantlist: 50x50 (VB1205).
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål eller av rostfritt stål kvalitet A2 eller A4 alternativt träskruv av motsvarande kvalitet.

Utförande

Dimensionshyvlat virke vänds med sågad yta utåt. Vindskivor ska spikas eller skruvas i inbrädning med stöd av en trekantlist. Vindskivans utformning anpassas till takpannetillverkarens dokumenterade anvisningar. Virke som ska vara täckmålat, bör vara industriellt grundmålat eller mellanstruket alternativt grundbehandlas på plats före uppsättning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok