Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med betongpannor

Inbrädning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Underlagstäckning med byggpapp.
  2. Inbrädning med underlagsspont.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Inbrädning: underlagsspont sort G4–3 eller bättre, tjocklek ≥ 20 mm vid ≤ 1 200 mm centrumavstånd mellan takstolar (20x95 = VB2052). Underlagstak med underlagsspont ger en stabil takkonstruktion i småhus och medverkar i upptagningen av horisontalkrafter i stommen. En takkonstruktions stabilitet ska kontrolleras av ansvarig konstruktör.
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.
Underlagstäckning: byggpapp YEP 2500.

Utförande

Underlagsspont ska monteras med rillad sida vänd nedåt. Om brädor har två sidor rillade ska den bästa sidan (godsidan) vändas nedåt. Synligt virke vid taksprång ska vara sort G4–2.

Brädor får skarvas högst två i bredd över samma stöd. Högst var tredje bräda får skarvas mellan samma stöd. Om ändspontat virke används, får högst varannan bräda skarvas mellan stöd.

Brädor ska spikas i varje stöd. Brädor med bredd 95 mm eller bredare ska dubbelspikas. Ytfuktkvoten i virke ska vara högst 18 % vid inbrädning och i samband med täckning. Färdig inbrädning ska skyddas mot nederbörd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok