Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med betongpannor

Värmeisolerat tak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Ventilerad luftspalt, 25.
  2. Vindskydd.
  3. Värmeisolering.
  4. Ångspärr/ångbroms.
  5. Horisontella spikreglar (isolerat installationsskikt).
  6. Invändig beklädnad.
  7. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Takstolar: konstruktionsvirke 45x220 (VB1976) centrumavstånd ≤ 1200 mm.
Påsalning vid snedtakskonstruktion med reglar för ökad värmeisolering: till exempel konstruktionsvirke 45x95 (VB1802).
Horisontella spikreglar bakom invändig beklädnad: dimensionshyvlat virke 45x70 c ≤ 400 mm (VB1801).
Värmeisolering: skivor av mineralull 170 + 95 + 70 mm, total isolertjocklek 335 mm.
Fästdon till spikreglar: trådspik 3,4x100 av varmförzinkat stål.
Ångspärr/ångbroms: 0,20 mm åldersbeständig plastfilm.
Läkt för luftning: virke 25x23 sort G4–2 eller bättre (VB1104).
Vindskydd: 3,2 hård träfiberskiva eller motsvarande.

Utförande

Takstolar påsalas på undersidan vid snedtak med reglar, för ökad värmeisolering.
Läkt för luftning spikas mot takstolarnas sidor och i mitten av varje takstolsfack så att en 25 mm bred luftspalt bildas. Vindskyddsskivor tillpassas och spikas mot läkten. Luftspalten bör vara ventilerad.
Mineralullsskivor i flera skikt monteras med förskjutna skarvar.
Ångspärr/ångbroms monteras med klämda skarvar och med ≥ 200 mm överlapp.
Spikreglar ska skarvas över stöd och spikas i varje takstol.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan