Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med betongpannor

Värmeisolerat tak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Ventilerad luftspalt, 25.
  2. Vindskydd.
  3. Värmeisolering.
  4. Ångspärr/ångbroms.
  5. Horisontella spikreglar (isolerat installationsskikt).
  6. Invändig beklädnad.
  7. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Takstolar: konstruktionsvirke 45x220 (VB1976) centrumavstånd ≤ 1200 mm.
Påsalning vid snedtakskonstruktion med reglar för ökad värmeisolering: till exempel konstruktionsvirke 45x95 (VB1802).
Horisontella spikreglar bakom invändig beklädnad: dimensionshyvlat virke 45x70 c ≤ 400 mm (VB1801).
Värmeisolering: skivor av mineralull 170 + 95 + 70 mm, total isolertjocklek 335 mm.
Fästdon till spikreglar: trådspik 3,4x100 av varmförzinkat stål.
Ångspärr/ångbroms: 0,20 mm åldersbeständig plastfilm.
Läkt för luftning: virke 25x23 sort G4–2 eller bättre (VB1104).
Vindskydd: 3,2 hård träfiberskiva eller motsvarande.

Utförande

Takstolar påsalas på undersidan vid snedtak med reglar, för ökad värmeisolering.
Läkt för luftning spikas mot takstolarnas sidor och i mitten av varje takstolsfack så att en 25 mm bred luftspalt bildas. Vindskyddsskivor tillpassas och spikas mot läkten. Luftspalten bör vara ventilerad.
Mineralullsskivor i flera skikt monteras med förskjutna skarvar.
Ångspärr/ångbroms monteras med klämda skarvar och med ≥ 200 mm överlapp.
Spikreglar ska skarvas över stöd och spikas i varje takstol.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok