Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tätskiktsmatta

Gavelsprång

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-10

2D-ritning

Förklaring

  1. Snedsågad uppbyggnad av trä.
  2. Vindskiva.
  3. Inbrädning med underlagsspont.
  4. Hängskiva av stålplåt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Uppbyggnad: virke av sort G4–2 eller bättre, uppbyggt av till exempel 2 stycken minst 45x145 fasade och ihopspikade reglar (VB1804), med fall ≥ 1:10 (cirka 6°) på översidan. Uppbyggnaden kan kompletteras med en vindskiva av trä.
Vindskiva: virke av sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm vid bredd upp till 170 mm. Vid bredd > 170 mm ska tjocklek ≥ 28 mm väljas. Längd väljs så att skarvar undviks. På marknaden finns grundmålade vindskivor med längd upp till 7,2 m. Vid större längder än 7,2 m kan ändspontat eller fingerskarvat virke användas, alternativt lamellimmat trä.

Utförande

Två exempel på hängskiva redovisas här, se Bild 1 respektive Bild 2. Uppbyggnad fästs till inbrädning med skruv c ≤ 400 mm, som inte får gå igenom underlagssponten. Vindskiva spikas i uppbyggnad med spikavstånd ≤ 200 mm. Virke som ska vara täckmålat bör grundbehandlas före uppsättning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan