Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tätskiktsmatta

Gavelsprång

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-10

2D-ritning

Förklaring

  1. Snedsågad uppbyggnad av trä.
  2. Vindskiva.
  3. Inbrädning med underlagsspont.
  4. Hängskiva av stålplåt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Uppbyggnad: virke av sort G4–2 eller bättre, uppbyggt av till exempel 2 stycken minst 45x145 fasade och ihopspikade reglar (VB1804), med fall ≥ 1:10 (cirka 6°) på översidan. Uppbyggnaden kan kompletteras med en vindskiva av trä.
Vindskiva: virke av sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm vid bredd upp till 170 mm. Vid bredd > 170 mm ska tjocklek ≥ 28 mm väljas. Längd väljs så att skarvar undviks. På marknaden finns grundmålade vindskivor med längd upp till 7,2 m. Vid större längder än 7,2 m kan ändspontat eller fingerskarvat virke användas, alternativt lamellimmat trä.

Utförande

Två exempel på hängskiva redovisas här, se Bild 1 respektive Bild 2. Uppbyggnad fästs till inbrädning med skruv c ≤ 400 mm, som inte får gå igenom underlagssponten. Vindskiva spikas i uppbyggnad med spikavstånd ≤ 200 mm. Virke som ska vara täckmålat bör grundbehandlas före uppsättning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok