Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tätskiktsmatta

Inbrädning med underlagsspont

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Underlagstäckning med byggpapp.
  2. Inbrädning med underlagsspont.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Inbrädning: underlagsspont av sort G4–3 eller bättre, tjocklek ≥ 23 mm vid ≤ 1 200 mm centrumavstånd mellan takstolar eller takreglar (till exempel VB2055). Bredd på underlagsspont får vara högst 145 mm. Underlagstak av underlagsspont ger en stabil takkonstruktion och medverkar i upptagning av horisontalkrafter i stommen. En takkonstruktions stabilitet ska kontrolleras av ansvarig konstruktör.
Fästdon: trådspik 2,8–75 av varmförzinkat stål.
Byggpapp: YAM 2000 alternativt YEP 2500.

Utförande

Underlagsspont vänds med rillad sida nedåt och den notade kantsidan nedåt takfallet. Till synliga delar av taksprång som ska målas väljs underlagsspont av sort G4–2 eller bättre och vänds med den rillade sidan nedåt. Om brädor har två sidor rillade vänds den bästa sidan (godsidan) nedåt. Brädor får skarvas endast över stöd, högst två i bredd över samma stöd. Om ändspontat virke används får högst varannan bräda skarvas mellan stöd. Brädorna spikas eller skruvas i varje stöd. Brädor med bredd 95 mm eller bredare ska dubbelspikas. Ytfuktkvot i virke får vara 18 % vid inbrädning och i samband med täckning med byggpapp. Den färdiga inbrädningen ska skyddas mot nederbörd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok