Bågbro – vägbro

Bågbro på Klockarbergsvägen, Skellefteå

2D-ritning

Förutsättningar

Bågbron byggdes 1994, och är dimensionerad som en vägbro. Den går över en gång- och cykelväg. Den är 35,2 m lång och 10,7 m bred. Broplattan är kontinuerlig över sex mellanstöd. De består av balkar som bärs upp av fyra rader med pelare och treledsbågar under broplattan. Bågarnas spännvidd är 15 m. Bron är krökt eftersom den ligger i en kurva med 400 m radie. Den har en tvärlutning och lutar också i längdriktningen.

Bron är dimensionerad enligt Bronorm 88. Broplattan har traditionell asfaltbeläggning. Räckesstolparna är av stål och navföljarna av W-profil. Räckesutfyllnadens utformning är av trä, utformad enligt gammal träbrotradition. Broplattans kant täcks av luckor som kan öppnas så att spännstängerna kan kontrolleras och efterspännas. Teknisk livslängd för bron är 80 år.

Bågbro
Bild 1. Foto: Anna Pousette.

Material

Brobaneplatta: Tvärspänd platta av limträbalkar i hållfasthetsklass L40, gran, utom de yttersta balkarna som är av ek.

Spännstag broplatta: Rostfritt stål.

Bågar, pelare, balkar: Limträ, L40, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Övrigt virke: Konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, i erforderlig hållfasthetsklass.

Panel: Panelbräder, gran, kvalitetsklass lägst G4-0/G4-1.

Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Tätskikt: Isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor med penetrerande grundolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Platta: Skyddas på ovansidan av tätskikt och asfaltbeläggning, och längs kanterna av träpanel. Avvattning av bron över täckplåt vid kanten och hängränna över gång- och cykelvägen.

Balkar: Skyddas av plattan.

Bågar, pelare: Skyddas till största delen av plattan, men yttre delarnas utsidor kläs in.

Toppföljare: Brädan lutas utåt, minst 1:3 (18°), för att regnvatten snabbt ska rinna av.

Ingående material

 1. Platta av limträ 215x360 mm.
 2. Spännstag, M24.
 3. Bricka.
 4. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 5. Täckplåt.
 6. Panel.
 7. Räckesstolpe.
 8. Navföljare.
 9. Toppföljare.
 10. Räckesfyllnad.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan