Bågbro – vägbro

Bågbro på Klockarbergsvägen, Skellefteå

2D-ritning

Förutsättningar

Bågbron byggdes år 1994, och är dimensionerad som en vägbro. Den går över en gång- och cykelväg. Bron är 35,2 m lång och 10,7 m bred. Broplatta är kontinuerlig över sex mellanstöd. Den består av balkar som bärs upp av fyra rader med pelare och treledsbågar under broplatta. Bågarnas spännvidd är 15 m. Bron är krökt eftersom den ligger i en kurva med 400 m radie. Den har en tvärlutning och lutar också i längdriktning.

Bron är dimensionerad enligt normen BRO-norm 88. Broplatta har traditionell asfaltbeläggning. Räckesstolpar av stål och navföljarna av W-profil. Räckesutfyllnad är av trä, utformad enligt gammal träbrotradition. Kant på broplatta är täckt av luckor som kan öppnas för att spännstänger ska kunna kontrolleras och efterspännas. Teknisk livslängd för bron antas vara 80 år.

Bågbro
Bild 1. Bro vid Klockarbergsleden, Skellefteå. Foto: Anna Pousette.

Material

Brobaneplatta: tvärspänd platta av limträbalkar i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), utom de yttersta balkarna som är av ek.

Spännstag broplatta: austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.

Bågar, pelare, balkar: limträ, L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Övrigt virke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A, i erforderlig hållfasthetsklass.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4–2 eller bättre.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Tätskikt: isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har skett före montering där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Broplatta: skyddas på ovansida av tätskikt och asfaltbeläggning, och längs kanter av träpanel. Avvattning av bron över droppbleck vid kant och hängränna över gång- och cykelväg.

Balkar: skyddas av broplattan.

Bågar, pelare: skyddas till största delen av broplattan, men utsidor på yttre delar är inklädda.

Toppföljare: bräda har lutning utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Förklaring

 1. Broplatta av limträ 215x360.
 2. Spännstag, M24.
 3. Bricka.
 4. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 5. Droppbleck.
 6. Panel.
 7. Räckesstolpe.
 8. Navföljare.
 9. Toppföljare.
 10. Räckesfyllnad.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan