Svenskt Trä Logo

Bågbro – vägbro

Bågbro på Klockarbergsvägen, Skellefteå

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Träbro, Bågbro, Klockarbergsvägen
2D-ritning

Förklaring

  1. Broplatta av limträ 215x360.
  2. Spännstag, M24.
  3. Bricka.
  4. Tätskikt och asfaltbeläggning.
  5. Droppbleck.
  6. Panel.
  7. Räckesstolpe.
  8. Navföljare.
  9. Toppföljare.
  10. Räckesfyllnad.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Bågbron byggdes år 1994, och är dimensionerad som en vägbro. Den går över en gång- och cykelväg. Bron är 35,2 m lång och 10,7 m bred. Broplatta är kontinuerlig över sex mellanstöd. Den består av balkar som bärs upp av fyra rader med pelare och treledsbågar under broplatta. Bågarnas spännvidd är 15 m. Bron är krökt eftersom den ligger i en kurva med 400 m radie. Den har en tvärlutning och lutar också i längdriktning.

Bron är dimensionerad enligt normen BRO-norm 88. Broplatta har traditionell asfaltbeläggning. Räckesstolpar av stål och navföljarna av W-profil. Räckesutfyllnad är av trä, utformad enligt gammal träbrotradition. Kant på broplatta är täckt av luckor som kan öppnas för att spännstänger ska kunna kontrolleras och efterspännas. Teknisk livslängd för bron antas vara 80 år.

Bågbro
Bild 1. Bro vid Klockarbergsleden, Skellefteå. Foto: Anna Pousette.

Material

Brobaneplatta: tvärspänd platta av limträbalkar i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), utom de yttersta balkarna som är av ek.

Spännstag broplatta: austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.

Bågar, pelare, balkar: limträ, L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Övrigt virke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A, i erforderlig hållfasthetsklass.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4–2 eller bättre.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Tätskikt: isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har skett före montering där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Broplatta: skyddas på ovansida av tätskikt och asfaltbeläggning, och längs kanter av träpanel. Avvattning av bron över droppbleck vid kant och hängränna över gång- och cykelväg.

Balkar: skyddas av broplattan.

Bågar, pelare: skyddas till största delen av broplattan, men utsidor på yttre delar är inklädda.

Toppföljare: bräda har lutning utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok