Bågbro – gång- och cykelbro

Bågbro vid Döda Fallet naturreservat, Jämtland

2D-ritning

Förutsättningar

Denna 1,2 m breda gångbro över järnvägen byggdes åren 1991–92. Spännvidd på treledsbåge av limträ är 27 m och brons längd är 45 m. Området är mycket kuperat och därför byggdes utöver själva bron även ramper och trappor, som tillsammans med bron är 70 m långa.

Bron är dimensionerad för ytlast 4 kN/m2. För vindlast stagas bron i sidled med stag från båge och balk ut mot omgivande terräng. Brobana är utförd av impregnerade, fasade plankor. Teknisk livslängd för bron antas vara 40 år.

Bågbro
Bild 1. Bågbro vid Döda Fallet, Jämtland. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Bågar, balkar, pelare, tvärbalkar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Brobana: konstruktionsvirke, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Räckesstolpar, ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har utförts före montering där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Bågar: översida är täckt.

Längsgående balkar: täckt översida, med byggpapp YEP 2500. Distans mellan räckesstolpar och balk.

Handledare: bräda har lutning utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Mellanföljare räcke: ovansida snedkapad, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Förklaring

  1. Limträbalk/båge 140x566 /140x600.
  2. Byggpapp.
  3. Tvärbalk av limträ.
  4. Slitplank, 45x145.
  5. Räckesstolpe, RHS 60x60.
  6. Handledare/Toppföljare.
  7. Mellanföljare.
  8. Gängstång.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan