Svenskt Trä Logo

Bågbro – gång- och cykelbro

Bågbro vid Döda Fallet naturreservat, Jämtland

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Bågbro vid Döda Fallet naturreservat, Jämtland – gång- och cykelbro
2D-ritning

Förklaring

  1. Limträbalk/båge 140x566 /140x600.
  2. Byggpapp.
  3. Tvärbalk av limträ.
  4. Slitplank, 45x145.
  5. Räckesstolpe, RHS 60x60.
  6. Handledare/Toppföljare.
  7. Mellanföljare.
  8. Gängstång.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Denna 1,2 m breda gångbro över järnvägen byggdes åren 1991–92. Spännvidd på treledsbåge av limträ är 27 m och brons längd är 45 m. Området är mycket kuperat och därför byggdes utöver själva bron även ramper och trappor, som tillsammans med bron är 70 m långa.

Bron är dimensionerad för ytlast 4 kN/m2. För vindlast stagas bron i sidled med stag från båge och balk ut mot omgivande terräng. Brobana är utförd av impregnerade, fasade plankor. Teknisk livslängd för bron antas vara 40 år.

Bågbro vid Döda Fallet naturreservat, Jämtland
Bild 1. Bågbro vid Döda Fallet, Jämtland. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Bågar, balkar, pelare, tvärbalkar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Brobana: konstruktionsvirke, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Räckesstolpar, ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har utförts före montering där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Bågar: översida är täckt.

Längsgående balkar: täckt översida, med byggpapp YEP 2500. Distans mellan räckesstolpar och balk.

Handledare: bräda har lutning utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Mellanföljare räcke: ovansida snedkapad, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok