Svenskt Trä Logo

Balkbro – vägbro

Balkbro, Beckholmen

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Balkbro, Beckholmen – vägbro
2D-ritning

Förklaring

  1. Balk 275/200x300
  2. Syll 100x150, centrumavstånd 200.
  3. Slitplank 50x150.
  4. Kantbalk.
  5. Räckesstolpe.
  6. Handledare/toppföljare.
  7. Mellanföljare.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Bron till Beckholmen på Djurgården i Stockholm byggdes år 1992. Den gamla bron behövde bytas ut, och att bygga den nya bron i trä var ett önskemål från Riksantikvarieämbetet. Det var även nödvändigt att rivning och nybygge skedde på kort tid, och den nya bron tog bara sex veckor för fyra man att bygga. Den blev också billigare än alternativet med stålbalkar.

Bron konstruerades som en militär fältbro, en traditionell balkbro, som med ganska enkla metoder ger en träbro för tung trafik. Tillåten totallast är 20 ton, med tillåtet boggietryck 16 ton och tillåtet axeltryck 12 ton. Total längd 58 m. Bredd på körbana är 3,5  m och gångbana 1,4 m. Rundtimmer användes till pålar, och sågat virke till överbyggnad. Teknisk livslängd för bron antas vara 40 år.

Balkbro – vägbro
Bild 1. Bro vid Beckholmen, Stockholm. Foto: Per Bergkvist.

Material

Grundläggning: pålar av rundtimmer med diameter 250 mm, i rader med 4 st pålar på 3 m respektive 5 m avstånd. Pålar är neddrivna till fast botten eller berg. Bron har 14 pålok och är längdsträvad i varje 3 m-spann. Hammarband i så kallade pålok är två massiva bjälkar med dimension 75x275.

Överbyggnad: brobana av sex balkar med dimension 275x300 mm över längre spännvidd och 200x300 mm över kortare. De är avväxlade över pålok. Syllar för farbana är 100x150  mm med centrumavstånd 200  mm, och slitlager av slitplank 50x150.

Allt virke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling har om möjligt skett före montering, framförallt på ändträ, med penetrerande grundolja, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Balkar: täckning av översida, med byggpapp YEP 2500.

Handledare/toppföljare: bräda har lutning utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Mellanföljare räcke: ovansida snedkapad, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok