Balkbro – vägbro

Balkbro, Beckholmen

2D-ritning

Förutsättningar

Bron till Beckholmen på Djurgården i Stockholm byggdes år 1992. Den gamla bron behövde bytas ut, och att bygga den nya bron i trä var ett önskemål från Riksantikvarieämbetet. Det var även nödvändigt att rivning och nybygge skedde på kort tid, och den nya bron tog bara sex veckor för fyra man att bygga. Den blev också billigare än alternativet med stålbalkar.

Bron konstruerades som en militär fältbro, en traditionell balkbro, som med ganska enkla metoder ger en träbro för tung trafik. Tillåten totallast är 20 ton, med tillåtet boggietryck 16 ton och tillåtet axeltryck 12 ton. Total längd 58 m. Bredd på körbana är 3,5  m och gångbana 1,4 m. Rundtimmer användes till pålar, och sågat virke till överbyggnad. Teknisk livslängd för bron antas vara 40 år.

Balkbro – vägbro
Bild 1. Bro vid Beckholmen, Stockholm. Foto: Per Bergkvist.

Material

Grundläggning: pålar av rundtimmer med diameter 250 mm, i rader med 4 st pålar på 3 m respektive 5 m avstånd. Pålar är neddrivna till fast botten eller berg. Bron har 14 pålok och är längdsträvad i varje 3 m-spann. Hammarband i så kallade pålok är två massiva bjälkar med dimension 75x275.

Överbyggnad: brobana av sex balkar med dimension 275x300 mm över längre spännvidd och 200x300 mm över kortare. De är avväxlade över pålok. Syllar för farbana är 100x150  mm med centrumavstånd 200  mm, och slitlager av slitplank 50x150.

Allt virke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling har om möjligt skett före montering, framförallt på ändträ, med penetrerande grundolja, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Balkar: täckning av översida, med byggpapp YEP 2500.

Handledare/toppföljare: bräda har lutning utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Mellanföljare räcke: ovansida snedkapad, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Förklaring

  1. Balk 275/200x300
  2. Syll 100x150, centrumavstånd 200.
  3. Slitplank 50x150.
  4. Kantbalk.
  5. Räckesstolpe.
  6. Handledare/toppföljare.
  7. Mellanföljare.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan