Balkbro - vägbro

Balkbro, Beckholmen

2D-ritning

Förutsättningar

Bron till Beckholmen på Djurgården i Stockholm byggdes 1992. Den gamla bron behövde bytas ut, och att bygga den nya bron i trä var ett önskemål från Riksantikvarieämbetet. Det var även nödvändigt att rivning och nybygge skedde på kort tid, och den nya bron tog bara sex veckor för fyra man att bygga. Den blev också billigare än alternativ med stålbalkar.

Bron konstruerades som en militär fältbro, en traditionell balkbro, som med ganska enkla metoder ger en träbro för tung trafik. Tillåten totallast är 20 ton, med tillåtet boggietryck 16 ton och tillåtet axeltryck 12 ton. Den totala längden är 58 m. Körbanans bredd är 3,5 m och gångbanan är 1,4 m. Rundtimmer användes till pålarna, och sågat virke till överbyggnaden. Teknisk livslängd för bron är 40 år.

Balkbro – vägbro
Bild 1. Foto: Per Bergkvist.

Material

Grundläggning: Pålar av rundtimmer med diameter 250 mm, i rader med 4 pålar på 3 respektive 5 m avstånd. Pålarna är neddrivna till fast botten eller berg. Bron har 14 pålok och är längdsträvad i varje 3 m-spann. Hammarbandet i påloken är två bjälkar med dimension 75x275 mm.

Överbyggnad: Brobanan består av sex balkar med dimension 275x300 mm över den längre spännvidden och 200x300 mm över den kortare. De är avväxlade över påloken. Farbanans syllar är 100x150 mm med centrumavståndet 200 mm, och slitlager är av slitplank 50x150 mm.

Allt virke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, i erforderlig hållfasthetsklass.

Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor med penetrerande grundolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Balkar: Täckning av översida, med till exempel grundpapp YEP 2500.

Handledare/toppföljare: Brädan lutas utåt, minst 1:3 (18°), för att regnvattnet snabbt ska rinna av.

Mellanföljare räcke: Ovansidan snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att regnvattnet ska rinna av.

Ingående material

  1. Balk 275/200x300 mm.
  2. Syll 100x150 mm, centrumavstånd 200 mm.
  3. Slitplank 50x150 mm.
  4. Kantbalk.
  5. Räckesstolpe.
  6. Handledare/toppföljare.
  7. Mellanföljare.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan