Svenskt Trä Logo

Balkbro – vägbro

Balkbro, Skeppsvik

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Balkbro, Skeppsvik – vägbro
2D-ritning

Förklaring

  1. Limträbalk 215x720- 990.
  2. Mellanlägg av tätskiktsmatta.
  3. Tvärbalk av limträ 115x585.
  4. Vinkelbeslag.
  5. Gängstång.
  6. Syll, reglar 50x150, centrumavstånd 106.
  7. Slitplank, 50x150.
  8. Räckesstolpe 125x125.
  9. Toppföljare 75x225.
  10. Mellanföljare 75x175.

Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

I Skeppsvik strax nordost om Umeå finns flera öar och en lång vägbank av huggna granitblock från början av 1800-talet. Den byggdes för trafik till det skeppsvarv som fanns där, samt till en lastplats för utskeppning av trävaror. Stenbankarna restaurerades och nya träbroar byggdes år 1996. Broarna fick hedersomnämnande år 1997 i Vägverkets pristävling Vackra vägars pris. Det motiverades med att broarna hade utformats i stil och material som passade för platsens kulturhistoriska sammanhang. Samtidigt visade det sig att träbroar fungerar även för biltrafik, där de rustika limträkonstruktionerna uttrycker broarnas funktion utifrån trafikmässiga förutsättningar.

Tre balkbroar byggdes. Två broar är enkelspända med spännvidderna 11,3 m respektive 16,1 m. Den tredje bron är kontinuerlig över ett mellanstöd, med spännvidder 9,10 m respektive 12,9 m. Fri brobredd är 4,2 m och brobanan bärs upp av sex limträbalkar. De har en svag böjning. Limträbalkarnas höjd beror på spännvidd och varierar mellan 720 och 990 mm. Dessa längsgående balkar binds ihop med tvärbalkar som är fastsatta med vinkelbeslag och genomgående gängstänger. Broarna har träbeläggning med syllar och längsgående slitplank, samt traditionellt träräcke som stöttas av utstickande syllar. Broarna är dimensionerade för trafiklast enligt normen BRO 94. Teknisk livslängd för broarna antas vara 40 år.

Balkbro – vägbro
Bild 1. Broar vid Skeppsvik, Umeå. Foto: Martin Gustafsson.

Material

Balkar, tvärbalkar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Räckesstolpar, snedsträvor: limträ i hållfasthetsklass LK30 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Slitplank: Gran.

Övrigt virke: konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling har om möjligt skett före montering, framförallt på ändträ, med penetrerande grundolja, enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Balkar: täckning av översida, med till exempel byggpapp YEP 2500.

Handledare/toppföljare: bräda lutas utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning..

Mellanföljare räcke: ovansida snedkapad, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrining.

Stolpar, strävor räcke: mellanlägg av till exempel brickor mellan stolpar, strävor och utstickande syllar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok