Balkbro - vägbro

Balkbro, Skeppsvik

2D-ritning

Förutsättningar

I Skeppsvik strax nordost om Umeå finns flera öar och en lång vägbank av huggna granitblock från början av 1800-talet. Den byggdes för trafik till skeppsvarvet som låg där, samt till en lastplats för utskeppning av trävaror. Stenbankarna restaurerades och nya träbroar byggdes 1996. Broarna fick hedersomnämnande 1997 i Vägverkets pristävling Vackra vägars pris. Det motiverades med att broarna hade utformats i stil och material som passade för platsens kulturhistoriska sammanhang. Samtidigt visades att träbroar fungerar även för biltrafik, där de rustika limträkonstruktionerna uttrycker broarnas funktion utifrån trafikmässiga förutsättningar.

Tre balkbroar byggdes. Två broar är enkelspända med spännvidderna 11,3 m respektive 16,1 m. Den tredje bron är kontinuerlig över ett mellanstöd, med spännvidder 9,10 m respektive 12,9 m. Fri brobredd är 4,2 m och brobanan bärs upp av sex limträbalkar. De har en svag böjning. Limträbalkarnas höjd beror på spännvidden och varierar mellan 720 mm och 990 mm. Dessa längsgående balkar binds ihop med tvärbalkar som fästs med vinkelbeslag och genomgående gängstänger. Broarna har träbeläggning med syllar och längsgående slitplank, samt traditionellt träräcke som stöttas av utstickande syllar. Broarna är dimensionerade för trafiklast enligt Bro 94. Teknisk livslängd för broarna är 40 år.

Balkbro – vägbro
Bild 1. Foto: Martin Gustafsson.

Material

Balkar, tvärbalkar: Limträ, i hållfasthetsklass L40, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Räckesstolpar, snedsträvor: Limträ i hållfasthetsklass LK30, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Slitplank: Gran.

Övrigt virke: konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor med penetrerande grundolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Balkar: Täckning av översida, med till exempel oljeimpregnerad papp YEP 2500.

Handledare/toppföljare: Brädan lutas utåt, minst 1:3 (18°), för att regnvattnet snabbt ska rinna av.

Mellanföljare räcke: Ovansidan snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att regnvattnet ska rinna av.

Stolpar, strävor räcke: Mellanlägg av till exempel brickor mellan stolpar, strävor och utstickande syllar.

Ingående material

 1. Limträbalk 215x720-990 mm.
 2. Mellanlägg av papp.
 3. Tvärbalk 115x585 mm
 4. Vinkelbeslag.
 5. Gängstång.
 6. Syll, 50x150 mm, centrumavstånd 106 mm.
 7. Slitplank, 50x150 mm.
 8. Räckesstolpe 125x125 mm.
 9. Toppföljare 75x225 mm.
 10. Mellanföljare 75x175 mm.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan