Hängverksbro - gång- och cykelbro

Hängverksbro över Tommarpsån, Simrishamn

2D-ritning

Förutsättningar

Bron över Tommarpsån för gång- och cykelvägen mellan Gröstorp och Friaborg är en enkel hängverksbro. Konstruktionen består av en brobana i två spann, upphängd i ett bärverk av rundvirke med 15 m långa stolpar. Bron byggdes sommaren 1992.

Brons spännvidd är 17,5 m och den fria bredden är 3 m. Brobana består av tvärgående syllar och diagonallagda slitbaneplank. Bron är dimensionerad för ytlast 4 kN/m2 alternativt två axellaster 40 kN och 20 kN, i övrigt enligt Bronorm 88. Vindlaster tas upp i ett kryssförband mellan stolparna och genom inspänning i landfästena. Teknisk livslängd för bron är 40 år.

Hängverksbro
Bild 1. Foto: Martin Gustafsson.

Material

Primärbärverk: Rundvirkesstolpar, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Balkar: Limträ, i hållfasthetsklass L40, gran.

Allt virke: Konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, i erforderlig hållfasthetsklass.

Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja sker före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Huvudbärverk: Bärverkets topp täcks av ett litet tak.

Längsgående balkar: Täckning av översida, med till exempel plåt. Syllar spikas till en regel på sidan, för att undvika spikning i balkens översida som kan leda in vatten.

Handledare/toppföljare: Brädan lutas utåt, minst 1:3 (18°), för att regnvatten snabbt ska rinna av.

Mellanföljare räcke: Ovansidan snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att regnvatten ska rinna av.

Ingående material

 1. Limträbalk, 215x540 mm.
 2. Plåttäckning.
 3. Spikregel.
 4. Syll, 125x125 mm, centrumavstånd 75 mm.
 5. Slitplank, 50 mm.
 6. Kantbalk.
 7. Räckesstolpe.
 8. Handledare/toppföljare.
 9. Mellanföljare.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan