Svenskt Trä Logo

Hängverksbro – gång- och cykelbro

Hängverksbro över Tommarpsån, Simrishamn

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Hängverksbro över Tommarpsån, Simrishamn
2D-ritning

Förklaring

  1. Limträbalk, 215x540.
  2. Plåttäckning.
  3. Spikregel.
  4. Syll, 125x125, centrumavstånd 750.
  5. Slitplank, tjocklek 50.
  6. Kantregel.
  7. Räckesstolpe.
  8. Handledare/toppföljare.
  9. Mellanföljare.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Bro över Tommarpsån för gång- och cykelväg mellan Gröstorp och Friaborg är en enkel hängverksbro. Konstruktionen består av en brobana i två spann, upphängd i ett bärverk av rundvirke med 15 m långa stolpar. Bron byggdes år 1992.

Brons spännvidd är 17,5 m och fri bredd är 3 m. Brobana av tvärgående syllar och diagonallagda slitbaneplank. Bron är dimensionerad för ytlast 4 kN/m2 alternativt två axellaster 40 kN och 20 kN, i övrigt enligt BRO-norm 88. Vindlaster tas upp i ett kryssförband mellan stolpar och genom inspänning i landfästen. Teknisk livslängd för bron antas vara 40 år.


Bild 1. Bro över Tommarpsån, Simrishamn.
Foto: Martin Gustafsson.

Material

Primärbärverk: rundvirkesstolpar, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Balkar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c).

Allt virke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har utförts före montering, där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Huvudbärverk: topp på bärverk täcks av ett litet tak.

Längsgående balkar: täckning av översida, med plåt. Syllar fästs till regel på sida, för att undvika infästning i översida på balk som annars kan leda in vatten.

Handledare/toppföljare: bräda lutas utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Mellanföljare räcke: ovansida snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok