Hängverksbro – gång- och cykelbro

Hängverksbro över Tommarpsån, Simrishamn

2D-ritning

Förutsättningar

Bro över Tommarpsån för gång- och cykelväg mellan Gröstorp och Friaborg är en enkel hängverksbro. Konstruktionen består av en brobana i två spann, upphängd i ett bärverk av rundvirke med 15 m långa stolpar. Bron byggdes år 1992.

Brons spännvidd är 17,5 m och fri bredd är 3 m. Brobana av tvärgående syllar och diagonallagda slitbaneplank. Bron är dimensionerad för ytlast 4 kN/m2 alternativt två axellaster 40 kN och 20 kN, i övrigt enligt BRO-norm 88. Vindlaster tas upp i ett kryssförband mellan stolpar och genom inspänning i landfästen. Teknisk livslängd för bron antas vara 40 år.

Hängverksbro
Bild 1. Bro över Tommarpsån, Simrishamn.
Foto: Martin Gustafsson.

Material

Primärbärverk: rundvirkesstolpar, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Balkar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c).

Allt virke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har utförts före montering, där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Huvudbärverk: topp på bärverk täcks av ett litet tak.

Längsgående balkar: täckning av översida, med plåt. Syllar fästs till regel på sida, för att undvika infästning i översida på balk som annars kan leda in vatten.

Handledare/toppföljare: bräda lutas utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Mellanföljare räcke: ovansida snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Förklaring

 1. Limträbalk, 215x540.
 2. Plåttäckning.
 3. Spikregel.
 4. Syll, 125x125, centrumavstånd 750.
 5. Slitplank, tjocklek 50.
 6. Kantregel.
 7. Räckesstolpe.
 8. Handledare/toppföljare.
 9. Mellanföljare.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan