Ramsystem – gång- och cykelbro

Bro över Klintforsån, Skellefteå

2D-ritning

Förutsättningar

Cykel- och gångbron över Klintforsån i Skellefteå består av tre ramar av limträ, upplagda på fyra stöd. Den är 4 m bred, har spännvidden 35 m och 5 m fri höjd. Tvärstagning av bron består av tvärbalkar och rambenen för mittbalken som för ned lasten till grunden. Bron är grundlagd med stålpålar till fast botten. Farbanan är utförd som en traditionell brobana av bärande tvärgående bärsyllar och slitplank i brons längdriktning.

Bron byggdes 1992. Den är dimensionerad för ytlast 4 kN/m2 eller två axellaster 80 kN och 40 kN, och i övrigt enligt Bronorm 88. Teknisk livslängd för bron är 40 år.

Ramsystem
Bild 1. Foto: Martin Gustafsson.

Material

Ramben, balkar, kantbalk: Limträ i hållfasthetsklass L40, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Övrigt trä: Konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, i erforderlig hållfasthetsklass.

Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor med penetrerande grundolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Balkar: Täckning av översida, med till exempel grundpapp YEP 2500.

Handledare/toppföljare: Brädan lutas utåt, minst 1:3 (18°), för att regnvattnet snabbt ska rinna av.

Mellanföljare räcke: Ovansidan snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att regnvattnet ska rinna av.

Ingående material

 1. Limträbalk, 215x495 mm mittfack, 215x675 mm ytterfack.
 2. Täckning med papp.
 3. Tvärbalk.
 4. Syll.
 5. Slitplank, 50x170 mm.
 6. Kantbalk.
 7. Navföljare.
 8. Handledare/Toppföljare.
 9. Räckesstolpe.
 10. Spjälgrind.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan