Svenskt Trä Logo

Ramsystem – gång- och cykelbro

Bro över Klintforsån, Skellefteå

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Bro över Klintforsån, Skellefteå
2D-ritning

Förklaringar

  1. Limträbalk, 215x495 mm mittfack, 215x675 mm ytterfack.
  2. Täckning med papp.
  3. Tvärbalk av limträ.
  4. Syll.
  5. Slitplank, 50x170 mm.
  6. Kantregel.
  7. Navföljare.
  8. Handledare/Toppföljare.
  9. Räckesstolpe.
  10. Spjälgrind.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Gång- och cykelbro över Klintforsån i Skellefteå, består av tre ramar av limträ, upplagda på fyra stöd. Bron är 4 m bred, har spännvidden 35 m och 5 m fri höjd. Tvärstagning av bron består av tvärbalkar och ramben för mittbalk som för ned lasten till grunden. Bron är grundlagd med stålpålar till fast botten. Farbana är utförd som en traditionell brobana av bärande tvärgående bärsyllar och slitplank i brons längdriktning.

Bron byggdes år 1992. Den är dimensionerad för ytlast 4 kN/m2 eller två axellaster 80  kN och 40 kN, och i övrigt enligt normen BRO-norm 88. Teknisk livslängd för bron antas vara 40 år.

Ramsystem
Bild 1. Bro över Klintforsån, Skellefteå. Foto: Martin Gustafsson.

Material

Ramben, balkar, kantreglar: limträ i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Övrigt trä: konstruktionsvirke, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har skett före montering, där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktiv träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Balkar: täckning av översida, med byggpapp YEP 2500.

Handledare/toppföljare: bräda lutas utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Mellanföljare räcke: ovansida snedkapad, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok