Ramsystem – gång- och cykelbro

Bro över Klintforsån, Skellefteå

2D-ritning

Förutsättningar

Gång- och cykelbro över Klintforsån i Skellefteå, består av tre ramar av limträ, upplagda på fyra stöd. Bron är 4 m bred, har spännvidden 35 m och 5 m fri höjd. Tvärstagning av bron består av tvärbalkar och ramben för mittbalk som för ned lasten till grunden. Bron är grundlagd med stålpålar till fast botten. Farbana är utförd som en traditionell brobana av bärande tvärgående bärsyllar och slitplank i brons längdriktning.

Bron byggdes år 1992. Den är dimensionerad för ytlast 4 kN/m2 eller två axellaster 80  kN och 40 kN, och i övrigt enligt normen BRO-norm 88. Teknisk livslängd för bron antas vara 40 år.

Ramsystem
Bild 1. Bro över Klintforsån, Skellefteå. Foto: Martin Gustafsson.

Material

Ramben, balkar, kantreglar: limträ i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Övrigt trä: konstruktionsvirke, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har skett före montering, där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktiv träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Balkar: täckning av översida, med byggpapp YEP 2500.

Handledare/toppföljare: bräda lutas utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Mellanföljare räcke: ovansida snedkapad, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Förklaringar

 1. Limträbalk, 215x495 mm mittfack, 215x675 mm ytterfack.
 2. Täckning med papp.
 3. Tvärbalk av limträ.
 4. Syll.
 5. Slitplank, 50x170 mm.
 6. Kantregel.
 7. Navföljare.
 8. Handledare/Toppföljare.
 9. Räckesstolpe.
 10. Spjälgrind.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan