Svenskt Trä Logo

Snedstagsbro – gång- och cykelbro

Snedstagsbro över Dingelsundet, Karlstad

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Bågbro på Klockarbergsvägen, Skellefteå
2D-ritning

Förklaring

 1. Pylon
  Comwoodstolpe 700/88.
 2. Snedstag, diameter 57.
 3. Huvudbalkar, 2 st 140x733.
 4. Tvärbalk pylon, 140x500.
 5. Vindstag pylon.
 6. Tvärbalk, 140x400.
 7. Liggande limträbalk som brobana.
 8. Räckesstolpar.
 9. Asfaltbeläggning och tätskikt.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Gång- och cykelbro dimensionerad för ytlast enligt normen BRO 94, samt ett renhållningsfordon med axellaster 40  kN och 20  kN. Bron byggdes år 2005, som en del av gång- och cykelvägen mellan Skoghall och Karlstad. Teknisk livslängd för bron antas vara 40 år.

Bron är en snedstagsbro med pyloner av ihåliga så kallade Comwoodstolpar vid landfästen, och två längsgående huvudbalkar av dubbla limträbalkar samt tvärbalkar mellan huvudbalkar. Brons längd är 50 m och fri bredd 3 m. Brobana har en svag båge med en radie 700  m. Broplatta utgörs av liggande limträbalkar.

Snedtagsbro
Bild 1. Bro över Dingelsundet, Karlstad. 
Foto: Martinsons Träbroar AB.

Snedtagsbro
Bild 2. Bro över Dingelsundet, Karlstad.
Foto: Martinsons Träbroar AB.

Material

Stolpar av Comwood, i hållfasthetsklass LK30 (motsvarar gällande GL30), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Huvudbalkar, tvärbalkar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30), furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Syllar: konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Broplatta, räckesstolpar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30), gran.

Räckesgrind: konstruktionsvirke, i hållfasthetsklass C18, gran.

Övrigt trä: konstruktionsvirke, i hållfasthetsklass C18, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Snedstag, ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har utförts före montering, där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Pyloner: topp täcks med stålbeslag.

Tvärbalkar, pylon: har täckning med plåt på översidan.

Längsgående balkar: har täckning med plåt på översidan. Distans mellan räckesstolpar och balk.

Tvärbalkar, brobana: täckt av översida, med  grundisoleringspapp YEP 2500.

Handledare: har lutning utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok