Snedstagsbro – gång- och cykelbro

Snedstagsbro över Dingelsundet, Karlstad

2D-ritning

Förutsättningar

Gång- och cykelbro dimensionerad för ytlast enligt normen BRO 94, samt ett renhållningsfordon med axellaster 40  kN och 20  kN. Bron byggdes år 2005, som en del av gång- och cykelvägen mellan Skoghall och Karlstad. Teknisk livslängd för bron antas vara 40 år.

Bron är en snedstagsbro med pyloner av ihåliga så kallade Comwoodstolpar vid landfästen, och två längsgående huvudbalkar av dubbla limträbalkar samt tvärbalkar mellan huvudbalkar. Brons längd är 50 m och fri bredd 3 m. Brobana har en svag båge med en radie 700  m. Broplatta utgörs av liggande limträbalkar.

Snedtagsbro
Bild 1. Bro över Dingelsundet, Karlstad. 
Foto: Martinsons Träbroar AB.

Snedtagsbro
Bild 2. Bro över Dingelsundet, Karlstad.
Foto: Martinsons Träbroar AB.

Material

Stolpar av Comwood, i hållfasthetsklass LK30 (motsvarar gällande GL30), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Huvudbalkar, tvärbalkar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30), furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Syllar: konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Broplatta, räckesstolpar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30), gran.

Räckesgrind: konstruktionsvirke, i hållfasthetsklass C18, gran.

Övrigt trä: konstruktionsvirke, i hållfasthetsklass C18, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Snedstag, ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har utförts före montering, där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Pyloner: topp täcks med stålbeslag.

Tvärbalkar, pylon: har täckning med plåt på översidan.

Längsgående balkar: har täckning med plåt på översidan. Distans mellan räckesstolpar och balk.

Tvärbalkar, brobana: täckt av översida, med  grundisoleringspapp YEP 2500.

Handledare: har lutning utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Förklaring

 1. Pylon
  Comwoodstolpe 700/88.
 2. Snedstag, diameter 57.
 3. Huvudbalkar, 2 st 140x733.
 4. Tvärbalk pylon, 140x500.
 5. Vindstag pylon.
 6. Tvärbalk, 140x400.
 7. Liggande limträbalk som brobana.
 8. Räckesstolpar.
 9. Asfaltbeläggning och tätskikt.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan