Snedstagsbro – gång- och cykelbro

Snedstagsbro över Dingelsundet, Karlstad

2D-ritning

Förutsättningar

Bron är en gång- och cykelbro dimensionerad för ytlast enligt Bro 94, samt ett renhållningsfordon med axellaster 40 kN och 20 kN. Bron byggdes 2005, som en del av gång- och cykelvägen mellan Skoghall och Karlstad. Teknisk livslängd för bron är 40 år.

Bron är en snedstagsbro med pyloner av ihåliga så kallade Comwoodstolpar vid landfästena, och två längsgående huvudbalkar av dubbla limträbalkar med tvärbalkar mellan huvudbalkarna. Brons längd är 50 m och fri bredd är 3 m. Brobanan har en svag båge med radie 700 m. Broplattan utgörs av liggande limträbalkar.

Snedtagsbro
Bild 1. Foto: Martinsons Träbroar AB.

Snedtagsbro
Bild 2. Foto: Martinsons Träbroar AB.

Material

Stolpar av Comwood, i hållfasthetsklass LK30, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Huvudbalkar, tvärbalkar: Limträ, i hållfasthetsklass L40, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Syllar: Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Broplatta, räckesstolpar: Limträ, i hållfasthetsklass L40, gran.

Räckesgrind: Konstruktionsvirke, i hållfasthetsklass C18, gran.

Övrigt trä: Konstruktionsvirke, i hållfasthetsklass C18, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Snedstag, ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor med penetrerande grundolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Pyloner: Toppen täcks med stålbeslag.

Tvärbalkar, pylon: Täckning av översida, med plåt.

Längsgående balkar: Täckning av översida, med plåt. Distans mellan räckesstolpar och balk.

Tvärbalkar, brobana: Täckning av översida, med till exempel grundpapp YEP 2500.

Handledare: Brädan lutas utåt, minst 1:3 (18°), för att regnvatten snabbt ska rinna av.

Ingående material

  1. Pylon Comwoodstolpe 700/88 mm.
  2. Snedstag, 57 mm.
  3. Huvudbalkar, 2 st 140x733 mm.
  4. Tvärbalk pylon, 140x500 mm.
  5. Vindstag pylon.
  6. Tvärbalk, 140x400 mm.
  7. Liggande limträbalk som brobana.
  8. Räckesstolpar.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan