Svenskt Trä Logo

Täckt bro – gångbro

Förbindelsegång, Rollsbo

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-16

Förbindelsegång, Rollsbo
2D-ritning

Förklaring

 1. Limträbalkar, 165x1395.
 2. Väggreglar, 55/115x133.
 3. Golvreglar.
 4. Fibercementskivor.
 5. Slitplank, 28x145, spårad.
 6. Trapetsprofilerad plåt, profilhöjd 70.
 7. Mineralfiberboard, tjocklek 20.
 8. Tätskiktsmatta.
 9. Hängränna.
 10. Fönster.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Förbindelsegången är byggd som en täckt bro med längsgående limträbalkar. Väggreglar är skruvade till utsida av balkar och gången är försedd med tak. Total längd är 35 m uppdelad på två delar med spännvidden 17,5 m. Fri bredd 3 m. Väggar är klädda med fibercementskivor med några fönsteröppningar i varje fack. Tak är utfört med tätskiktsmatta på mineralfiberboard och bärverk av trapetsprofilerad plåt. Teknisk livslängd för bron antas vara 80 år.

Material

Balkar, väggreglar, tryckstag: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30), gran.

Golvreglar, övrigt virke: konstruktionsvirke i erforderlig hållfasthetsklass, lägst C24.

Slitplank: Bangkirai (tropiskt träslag).

Väggbeklädnad: Fibercementskivor.

Tak: Trapetsprofilerad plåt, mineralfiberboard, tätskiktsmatta.

Ståldetaljer och skruvar: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har utförts före montering, där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Balkar med mera: skyddas av tak och väggar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan