Svenskt Trä Logo

Täckt bro – gångbro

Förbindelsegång, Rollsbo

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-16

Förbindelsegång, Rollsbo
2D-ritning

Förklaring

  1. Limträbalkar, 165x1395.
  2. Väggreglar, 55/115x133.
  3. Golvreglar.
  4. Fibercementskivor.
  5. Slitplank, 28x145, spårad.
  6. Trapetsprofilerad plåt, profilhöjd 70.
  7. Mineralfiberboard, tjocklek 20.
  8. Tätskiktsmatta.
  9. Hängränna.
  10. Fönster.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Förbindelsegången är byggd som en täckt bro med längsgående limträbalkar. Väggreglar är skruvade till utsida av balkar och gången är försedd med tak. Total längd är 35 m uppdelad på två delar med spännvidden 17,5 m. Fri bredd 3 m. Väggar är klädda med fibercementskivor med några fönsteröppningar i varje fack. Tak är utfört med tätskiktsmatta på mineralfiberboard och bärverk av trapetsprofilerad plåt. Teknisk livslängd för bron antas vara 80 år.

Material

Balkar, väggreglar, tryckstag: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30), gran.

Golvreglar, övrigt virke: konstruktionsvirke i erforderlig hållfasthetsklass, lägst C24.

Slitplank: Bangkirai (tropiskt träslag).

Väggbeklädnad: Fibercementskivor.

Tak: Trapetsprofilerad plåt, mineralfiberboard, tätskiktsmatta.

Ståldetaljer och skruvar: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har utförts före montering, där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Balkar med mera: skyddas av tak och väggar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok