T-balksbro – gång- och cykelbro

Bro över väg 50, Falun

2D-ritning

Förutsättningar

Gång- och cykelbro över väg 50 vid trafikplats Tallen i Falun. Bron byggdes år 2004. Total brolängd är 50,07 m, uppdelad i två enkelspända delar med fasta lager på mellanstöd av betong och rörliga lager på landfästen. Bron är en T-balksbro med fem balkar. Broplattan är utförd tvärspänd i limträ, och med tätskikt och asfaltbeläggning. Fri brobredd är 4,03 m.
Brobana lutar 2 procent i tvärled, och har en svag båge över vägen med radie 380 m. Bron är beräknad för laster enligt normen BRO 2002 inklusive utryckningsfordon. Teknisk livslängd för bron antas vara 80 år.

T-balksbro, Falun
Bild 1. T-balksbro, Falun. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Längsgående balkar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Broplatta: limträ i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c).

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Räckesstolpar: limmat konstruktionsvirke, i hållfasthetsklass LK30 (motsvarar gällande GL30h), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Toppföljare och kantlister: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Övrigt virke till bland annat räcke: konstruktionsvirke, gran.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4-2.

Ståldetaljer och skruvar: varmförzinkat stål.

Tätskikt: isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling har skett före montering där så är möjligt, framförallt av ändträytor, med penetrerande grundolja, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Platta: har på ovansidan ett skyddande tätskikt samt asfaltbeläggning, träpanel längs kanter och på utsida av yttre balkar. Avvattning av bron över täckplåt vid kant.

Toppföljare: lutande översida, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Förklaring

 1. Limträbalkar 215x1305.
 2. Liggande tvärbalkar av limträ 215x620.
 3. Spännstag, Dywidag, diameter 20.
 4. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 5. Spikregel.
 6. Stående panel.
 7. Räckesstolpe 90x135.
 8. Gängstång.
 9. Toppföljare.
 10. Spjälor i spjälgrind.
 11. Överliggare.
 12. Underliggare.
 13. Kantregel 70x70.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan