Svenskt Trä Logo

T-balksbro – gång- och cykelbro

Bro över väg 50, Falun

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Bro över väg 50, Falun
2D-ritning

Förklaring

 1. Limträbalkar 215x1305.
 2. Liggande tvärbalkar av limträ 215x620.
 3. Spännstag, Dywidag, diameter 20.
 4. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 5. Spikregel.
 6. Stående panel.
 7. Räckesstolpe 90x135.
 8. Gängstång.
 9. Toppföljare.
 10. Spjälor i spjälgrind.
 11. Överliggare.
 12. Underliggare.
 13. Kantregel 70x70.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Gång- och cykelbro över väg 50 vid trafikplats Tallen i Falun. Bron byggdes år 2004. Total brolängd är 50,07 m, uppdelad i två enkelspända delar med fasta lager på mellanstöd av betong och rörliga lager på landfästen. Bron är en T-balksbro med fem balkar. Broplattan är utförd tvärspänd i limträ, och med tätskikt och asfaltbeläggning. Fri brobredd är 4,03 m.
Brobana lutar 2 procent i tvärled, och har en svag båge över vägen med radie 380 m. Bron är beräknad för laster enligt normen BRO 2002 inklusive utryckningsfordon. Teknisk livslängd för bron antas vara 80 år.

T-balksbro, Falun
Bild 1. T-balksbro, Falun. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Längsgående balkar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Broplatta: limträ i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c).

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Räckesstolpar: limmat konstruktionsvirke, i hållfasthetsklass LK30 (motsvarar gällande GL30h), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Toppföljare och kantlister: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Övrigt virke till bland annat räcke: konstruktionsvirke, gran.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4-2.

Ståldetaljer och skruvar: varmförzinkat stål.

Tätskikt: isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling har skett före montering där så är möjligt, framförallt av ändträytor, med penetrerande grundolja, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Platta: har på ovansidan ett skyddande tätskikt samt asfaltbeläggning, träpanel längs kanter och på utsida av yttre balkar. Avvattning av bron över täckplåt vid kant.

Toppföljare: lutande översida, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok