T-balksbro över väg 50, Falun

2D-ritning
T-balksbro – gång- och cykelbro.

Förutsättningar

Bron är en gång- och cykelbro över väg 50 vid trafikplats Tallen i Falun. Den byggdes 2004. Total brolängd är 50,07 m, uppdelad i två enkelspända delar med fasta lager på mellanstöd av betong och rörliga lager på landfästena. Bron är en T-balksbro med fem balkar. Broplattan är utförd tvärspänd i limträ, och med tätskikt och asfaltbeläggning. Fri brobredd är 4,03 m. Brobanan lutar 2 procent i tvärled, och har en svag båge över vägen med radie 380 m. Bron är beräknad för laster enligt BRO 2002 inklusive utryckningsfordon. Teknisk livslängd för bron är 80 år.

T-balksbro
Bild 1. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Längsgående balkar: Limträ, i hållfasthetsklass L40, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Broplatta: Limträ, i hållfasthetsklass L40, gran.

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Räckesstolpar: Limmat konstruktionsvirke, i hållfasthetsklass LK30, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Toppföljare och kantlister: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, i erforderlig hållfasthetsklass.

Övrigt virke till bland annat räcke: konstruktionsvirke, gran, i erforderlig hållfasthetsklass.

Panel: Panelbräder, gran, kvalitetsklass lägst G4-0/G4-1.

Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Tätskikt: Isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor med penetrerande grundolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Platta: Skyddas på ovansidan av tätskikt och asfaltbeläggning, och längs kanterna av träpanel, även de yttre balkarnas utsidor. Avvattning av bron över täckplåt vid kanten.

Toppföljare: Lutande översida, minst 1:3 (18°), för att regnvattnet snabbt ska rinna av.

Ingående material

 1. Limträbalkar 213x1305 mm.
 2. Liggande limträbalkar 215x620 mm.
 3. Spännstag, Dywidag, diameter 20 mm.
 4. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 5. Spikregel.
 6. Panel.
 7. Räckesstolpe 90x135 mm.
 8. Gängstång.
 9. Toppföljare.
 10. Spjälor i spjälgrind.
 11. Överliggare.
 12. Underliggare.
 13. Kantlister 70x70 mm.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan