Svenskt Trä Logo

Plattbro – gång- och cykelbro

Plattbro Hamnbron, Mariestad

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Plattbro Hamnbron, Mariestad - gång- och cykelbro
2D-ritning

Förklaring

  1. Platta av limträ 84,6x495.
  2. Spännstag, Dywidag, diameter 20.
  3. Tätskikt och asfaltbeläggning.
  4. Kantregel.
  5. Räckesstolpe av stål.
  6. Gängstång.
  7. Toppföljare 115x190.
  8. Droppbleck mellan stolpar.
  9. Kantplåt.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Gång- och cykelbro, byggd i anslutning till Tidans mynningsområde. Bron sträcker sig över ån Tidan och förbinder bostadsområdet Ekudden med centrum. Bron byggdes år 2005.

Bron har två landfästen och fyra mellanstöd. Den har asfaltbeläggning, kanter intäckta av stålplåt metalliserad med aluminium-zink, samt inåtlutande vajerräcke. Bron är byggd som en massiv tvärspänd broplatta i limträ med 4 meters bredd. Bron har 5 spann med total brolängd 103,9 m. Den är konstruerad av 495 mm trä som sammanfogade med stålstag. Bron har två fiskebalkonger ut mot Vänern. Teknisk livslängd för bron antas vara 80 år. Bron är beräknad för laster enligt normen BRO 2002, och för renhållningsfordon med axellaster 35 + 35 kN.

Plattbro – gång- och cykelbro
Bild 1. Plattbro, Mariestad. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Platta: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c).

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Balkong: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Balkonggolv: trall, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A, sort G4–2.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4–2.

Räckesstolpar, ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Täckplåt: stålplåt metalliserad med aluminium-zink.

Tätskikt: isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling har om möjligt skett före montering, framförallt på ändträ, med penetrerande grundolja, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktiva träskydd syftar till att hålla trä torrt.
Broplatta: har ett skyddande tätskikt och asfaltbeläggning på ovansidan. Plattan avvattnas över droppbleck vid kant, och täcks med plåt.

Toppföljare: lutande översida, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning..

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok