Svenskt Trä Logo

Lådbalksbro – gång- och cykelbro

Bro över Trosavägen, Nyköping

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Lådbalksbro över Trosavägen, Nyköping - gång- och cykelbro
2D-ritning

Förklaring

 1. Limträbalkar 165x810.
 2. Platta av limträ 215x806.
 3. Platta av limträ 165x806.
 4. Spännstag, Dywidag, diameter 20 respektive 15.
 5. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 6. Kantreglar 70x70.
 7. Droppbleck. 
 8. Spikregel.
 9. Panel 16x120.
 10. Räckesstolpe 90x180.
 11. Toppföljare 90x165.
 12. Räckesgrind.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Gång- och cykelbro byggdes år 2007 över Trosavägen i Nyköping. Bron är en tvärspänd lådbalksbro i limträ med fyra stående balkar, och med tätskikt och asfaltbeläggning. Den har fri bredd 3,5 m. Spännvidden är 24,5 m och radien 157 m. Utsidor är klädda med träpanel. Teknisk livslängd för bron antas vara 80 år.

Lådbalksbro
Bild 1. Lådbalksbro Nyköping. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Platta: limträ i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c).

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Balkar, räckesstolpar: limträ i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Övrigt virke till bland annat räcke: konstruktionsvirke, gran.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4–2 eller bättre.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Tätskikt: isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling har om möjligt skett före montering, framförallt på ändträ, med penetrerande grundolja, enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Broplatta och balkar: platta och utsida yttre balkar är täckta med träpanel.

Toppföljare, täckbräda räcke: lutande översida, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok