Lådbalksbro över Trosavägen, Nyköping

2D-ritning
Lådbalksbro – gång- och cykelbro.

Förutsättningar

En ny gång- och cykelbro byggdes 2007 över Trosavägen i Nyköping. Bron är en tvärspänd lådbalksbro i limträ med fyra stående balkar, och med tätskikt och asfaltbeläggning. Den har fri bredd 3,5 m. Spännvidden är 24,5 m och den har radie 157 m. Utsidorna är klädda med träpanel. Teknisk livslängd för bron är 80 år.

Lådbalksbro
Bild 1. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Platta: Limträ, i hållfasthetsklass L40, gran.

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Balkar, räckesstolpar: Limträ, i hållfasthetsklass L40, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Övrigt virke till bland annat räcke: konstruktionsvirke, gran, i erforderlig hållfasthetsklass.

Panel: Panelbräder, gran, kvalitetsklass lägst G4-0/G4-1.

Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Tätskikt: Isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor med penetrerande grundolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Platta, balkar: Platta och yttre balkars utsida intäckta med panel.

Toppföljare, täckbräda räcke: Lutande översida, minst 1:3 (18°), för att regnvattnet snabbt ska rinna av.

Ingående material

 1. Limträbalkar 165x810 mm.
 2. Platta av 215x806 mm.
 3. Platta av 165x806 mm.
 4. Spännstag, Dywidag, diameter 20 mm respektive 15 mm.
 5. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 6. Kantlister 70x70 mm.
 7. Täckplåt.
 8. Spikregel.
 9. Panel 16x120 mm.
 10. Räckesstolpe 90x180 mm.
 11. Toppföljare 90x165 mm.
 12. Räckesgrind.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan