Lådbalksbro – gång- och cykelbro

Bro över Trosavägen, Nyköping

2D-ritning

Förutsättningar

Gång- och cykelbro byggdes år 2007 över Trosavägen i Nyköping. Bron är en tvärspänd lådbalksbro i limträ med fyra stående balkar, och med tätskikt och asfaltbeläggning. Den har fri bredd 3,5 m. Spännvidden är 24,5 m och radien 157 m. Utsidor är klädda med träpanel. Teknisk livslängd för bron antas vara 80 år.

Lådbalksbro
Bild 1. Lådbalksbro Nyköping. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Platta: limträ i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c).

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Balkar, räckesstolpar: limträ i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Övrigt virke till bland annat räcke: konstruktionsvirke, gran.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4–2 eller bättre.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Tätskikt: isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling har om möjligt skett före montering, framförallt på ändträ, med penetrerande grundolja, enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Broplatta och balkar: platta och utsida yttre balkar är täckta med träpanel.

Toppföljare, täckbräda räcke: lutande översida, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Förklaring

 1. Limträbalkar 165x810.
 2. Platta av limträ 215x806.
 3. Platta av limträ 165x806.
 4. Spännstag, Dywidag, diameter 20 respektive 15.
 5. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 6. Kantreglar 70x70.
 7. Droppbleck. 
 8. Spikregel.
 9. Panel 16x120.
 10. Räckesstolpe 90x180.
 11. Toppföljare 90x165.
 12. Räckesgrind.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan