Svenskt Trä Logo

Tvärspänd plattbro – vägbro

Plattbro över Holjeå, Bromölla

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Plattbro över Holjeå, Bromölla – vägbro
2D-ritning

Förklaring

 1. Platta av limträ 114x495 och 165x495.
 2. Spännstag, Dywidag, diameter 20.
 3. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 4. Kantlist.
 5. Droppbleck.
 6. Spikregel.
 7. Panel.
 8. Räckesstolpe.
 9. Toppföljare.
 10. Navföljare.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Bron är en vägbro över Holjeå på enskild väg L47 vid Östafors i Bromölla koun i Skåne. Den byggdes år 2007. Överbyggnaden är beräknad för trafiklaster enligt normen BRO 2004. Teknisk livslängd för bron är 80 år. Broplatta är utförd som en tvärspänd platta i limträ.

Bron är totalt 19 m lång, uppdelad i två plattor med spännvidd 7,75 m respektive 9,86 m. Fri brobredd är 5 m. Broplattan består av tvärspända limträbalkar med höjd 495. Bron har vägräcke med räckesståndare, toppföljare och navföljare av stål.

Tvärspänd plattbro över Holjeå, Bromölla
Bild 1. Plattbro över Holjeå, Bromölla. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Broplatta: Tvärspänd platta av limträbalkar i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30), gran.

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Övrigt virke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A, i erforderlig hållfasthetsklass.

Panel: Panelbrädor, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A, sort G4–2 eller bättre.

Ståldetaljer och fästdon: Varmförzinkat stål.

Tätskikt: Isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling har kett före montering där detta är möjligt, framförallt på ändträ med penetrerande grundolja, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Broplatta: Plattan har tätskikt och beläggning på ovansidan och avvattnas över droppbleck vid kant, och är täckt med luftad panel längs sidor.

Kant med droppbleck
Bild 2. kant med droppbleck. Här framgår även att droppbleck kan utsättas för vägsalt, grus mede mera vilket kan vara ett skäl för att välja dropbleck av rostfri stålplåt. All plåt som gafflas in eller gjuts in bör vara av rostfritt stål.
Foto:Torbjörn Osterling.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan