Tvärspänd plattbro - vägbro

Plattbro över Holjeå, Bromölla

2D-ritning

Förutsättningar

Bron är en vägbro över Holjeå på enskild väg L47 vid Östafors i Bromölla kommun i Skåne. Den byggdes 2007. Överbyggnaden är beräknad för trafiklaster enligt Bro 2004. Teknisk livslängd för bron är 80 år. Broplattan utfördes som en tvärspänd broplatta i limträ.

Bron är totalt 19 m, uppdelad i två plattor med spännvidderna 7,75 m respektive 9,86 m. Fri brobredd är 5 m. Plattan består av tvärspända limträbalkar med höjden 495 mm. Bron har ett vägräcke med räckesståndare, toppföljare och navföljare av stål.

Tvärspänd plattbro - vägbro
Bild 1. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Broplatta: Tvärspänd platta av limträbalkar i hållfasthetsklass L40, gran.

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Övrigt virke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, i erforderlig hållfasthetsklass.

Panel: Panelbräder, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, kvalitetsklass lägst G4-0/G4-1.

Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Tätskikt: Isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor med penetrerande grundolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Platta: Plattan täcks av tätskikt och beläggning på ovansidan. Plattan avvattnas över droppbleck vid kanten, och täcks med luftad panel längs sidorna.

Ingående material

 1. Platta av limträ 114x495 mm och 165x495 mm.
 2. Spännstag, Dywidag, diameter 20 mm.
 3. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 4. Kantlist.
 5. Täckplåt.
 6. Spikregel.
 7. Panel.
 8. Räckesstolpe.
 9. Toppföljare.
 10. Navföljare.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan