Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg – väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar

Anslutning mot vindsbjälklag – öppen takfot

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Insektsnät.
 2. Lockläkt.
 3. Bottenbräda.
 4. Vindskydd.
 5. Yttre isolerskikt fäst med distanshylsor.
 6. Spikläkt.
 7. Luftningsläkt vid slagregnsutsatta lägen.
 8. Kortling.
 9. Ångspärr/ångbroms.
 10. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
 11. Vindskydd.
 12. Bärande reglar.
 13. Värmeisolering.
 14. Invändig beklärnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: konstruktionsvirke 45x195 (till exempel VB1806). Horisontella reglar: dimensionshyvlat virke 45x45, sort G4-2 eller bättre (VB1822).
Vindskydd i vägg: av diffusionsöppet material, utvändigt godkänd och fukttålig skiva alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering i vägg: mineralull eller cellulosafiber, total isolertjocklek 270 mm.
Utvändig beklädnad: stående träpanel.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.

Utförande

Den översta spikläkten ska monteras så att avståndet från panelbrädornas ände till fästdon blir 100–200 mm. Vid tjock bjälklagsisolering kan vindskyddsskiva behöva ha bakomliggande stöd upptill. Detta kan åstadkommas genom att stödläkt alternativt vinkelprofiler i plåt monteras mot underram och överram samt kortling eller vinkelprofil mellan takstolarnas överramar.
Luftspalt mellan tak och värmeisolering bör vara 25 mm och den ska förses med beständigt insektsnät.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok