Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg - massivträ

Anslutning av takstol

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-18

Anslutning av takstol. Bärande yttervägg - KL-trä.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Takstol
  2. Lastfördelande kloss
  3. Bärande massiv träskiva
Ladda ned CAD-ritning Interaktiv 3D-modell

Material

Bärande del: flerskikts massivträskiva med tjockleken 72-110 mm.
Värmeisolering: utvändig isolering 70-200 mm.

Fuktskydd: utvändigt fuktskydd av liggande panel, luftspalt och diffusionsöppen duk. Invändigt fuktskydd av åldersbeständig plastfolie.

Täthet: vindtät duk, plastfolie med klämda skarvar samt tätningslister mellan KL-skiva(korslimmad massivträskiva)/väggelement/styrlist och grund.

Fästdon: vinkelbeslag.

Utförande

Takstolen fästs till massivträskivan med vinkelbeslag, gaffelankare eller skråskruvning direkt i massivträskivan. Dimensionering av förbandet kan göras enligt Boverkets konstruktionsregler, BKR, eller motsvarande. Upplagstrycket mellan takstol och massivträväggen kan bli relativt stort då massivträväggen har relativt liten tjocklek och takstolens underram normalt endast är 45 mm reglar. För att begränsa upplagstrycket kan takstolen byggas på med reglar enligt bild.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok