Svenskt Trä Logo

Fasadsystem i skivmaterial

Yttervägg med fasad av träspån

Publicerad 2019-01-22

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Träspån.
 2. Luftningsläkt.
 3. Luftspalt/kapillärbrytande spalt.
 4. Spikläkt.
 5. Vindskydd.
 6. Yttre isolerskikt fäst med distanshylsor.
 7. Vertikal väggregel.
 8. Värmeisolering.
 9. Ångspärr/ångbroms.
 10. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
 11. Invändig väggbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Spikläkt och luftningsläkt: 25x38 (VB1107) sort G4-2 eller bättre.
Vertikala reglar: konstruktionsvirke C14, 45x195 (VB1806), centrumavstånd ≤ 600 mm.
Horisontella väggregel: dimensionshyvlat virke 45x45 (VB1822), centrumavstånd ≤ 600 mm.
Vindskydd: diffusionsöppet material, utvändigt godkänd och fukttålig skiva alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: skivor av mineralull eller cellulosafiber, total isolertjocklek minst 270 mm.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Invändig beklädnad: beklädnadsskivor eller träpanel.

Träspån har på senare tid återkommit som ett alternativ vid utformning av träfasader. Med träspån får man en träfasad med annorlunda utseende men med ungefär samma egenskaper som vanlig träpanel. Träspån på fasader användes fram till början på 1900-talet bland annat på offentliga byggnader och större villor som byggdes med mörkbruna, tjärade spån i nationalromantisk stil. Kiruna kyrka stod klar år 1912 och den har fasadbeklädnad och taktäckning av kyrkspån målade i falurött.

Spån till fasader tillverkas på liknande sätt som till spåntak, vanligen en typ av kyrkspån (stavspån) som sågas i kilform (se avsnitt om spåntak). Fasader är inte lika utsatta för yttre påverkan som tak, vilket medför att spånen kan vara lite mindre och tunnare. Materialkvaliteten är viktig för lång hållbarhet, virket ska ha stor andel kärnved och vara sprickfritt. Skador på spånfasader kan bero på spånmaterialet, underlaget, monteringen, eller yttre miljöfaktorer. Beroende på hur träytan sköts så är livslängden ca 40 - 50 år eller mer. Spånfasad som börjar nära marken har kortare livslängd eftersom den utsätts lättare för röta, och de nedersta lagren bör utformas så att de lätt kan bytas ut.

Träspån kan lämnas obehandlade, oljas, tjäras eller målas. Södersidor är mer utsatta än norrsidor, och underhåll bör ske när det behövs förnyat skydd. För tjära anges vanligen 5 år för södersidor och 10 år för norrsidor.

Utförande

Horisontell läkt ska fästas mot vertikala luftningsläkt 25x23 (VB1104) eller distansremsor, till exempel av 12 mm plywood, så att en kontinuerlig luftning kan ske. Läkten monteras med spik av varmförzinkat stål. Alternativt kan korrosionsskyddsbehandlad skruv avsedd för utomhusbruk användas. Luftspalten ska utformas så att risken för dold brandspridning bakom fasaden minskas. Detta gäller i synnerhet fasader i högre byggnader med fler än tre våningar där luftspalten behöver avgränsas vid brandcellsgräns med så kallad brandstopp.
Väggbeklädnad med träspån utförs i tillämpliga delar som taktäckning (se avsnitt om spåntak). Tvålagstäckning är vanlig på väggar så att materialåtgången vid användning av träspån på fasad är mindre än på tak. Överlappet ska vara minst två lager och då täcker det överliggande spånet cirka 50 % av spånet under. Vid sockeln bör det vara dubbla spån i första raden. Spånen monteras med tjockare änden nedåt. De läggs på varandra i rader och förskjutna så att spånen i den övre raden täcker mellanruen mellan spånen i den nedre raden. Spånen läggs med 3 - 6 mm mellanrum som svällmån. Spik till träspån bör vara av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4 för att förhindra missfärgning. Varmförzinkad spik kan eventuellt användas, men inte till ekspån, som kräver rostfritt stål.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok