Svenskt Trä Logo

Anslutning till sekundärbalk

Publicerad 2017-01-18

Sekundärbalk upplagd ovanpå primärbalk överför vertikala krafter och små horisontella krafter i primärbalkens riktning. Sekundärbalk upphängd på primärbalkens sida överför även horisontalkrafter i sekundärbalkens riktning. Vid behov kan beslaget utformas så att även moment överförs.

Skruvinfästning med universalskruv

Dubbelgängad universalskruv på skrå kan användas vid små eller måttliga krafter. Skruvtillverkarens anvisningar ska noga följas.

Anslutning av sekundärbalk mot primärbalk med hjälp av universalskruv.
Figur 86
Anslutning av sekundärbalk mot primärbalk med hjälp av universalskruv.

Åsinfästning

Infästning av åsar i primärbalkens översida sker som regel med hjälp av industriellt tillverkade beslag av kallformad, varmförzinkad stålplåt, till exempel vinkelbeslag. Beslaget kan utformas med förstyvande rilla, eller så kallad knagge. Kraftöverföringen sker huvudsakligen genom kontakttryck och med hjälp av ankarspik eller -skruv. Beslagtillverkarens anvisningar ska noga följas.

Åsinfästning med vinkelbeslag av varmförzinkad stålplåt.
Figur 87
Åsinfästning med vinkelbeslag av varmförzinkad stålplåt.

Standardbalksko och svetsad balksko

Anslutning av sekundärbalk med balksko av standardtyp är en enkel och ändamålsenlig lösning, framförallt när limträbalkarnas översida ska ligga i samma plan. Kraftöverföringen sker huvudsakligen genom kontakttryck och med hjälp av ankarspik eller -skruv. Balkskotillverkarens anvisningar ska noga följas. När stora upplagsreaktioner (tvärkrafter) ska överföras från sekundärbalken krävs som regel svetsade balkskor av varmvalsat stål (plattstång eller universalstång).

Kraftöverföringen mellan sekundärbalk och svetsad balksko sker huvudsakligen genom kontakttryck medan kraftöverföringen mellan balksko och primärbalk sker med hjälp av spik, genomgående skruv eller någon typ av träskruv. Balkskor kan utformas på olika sätt.

Balksko av stålplåt eller konstruktionsstål. Plåtalternativet finns som standardbeslag.
Figur 88
Balksko av stålplåt eller konstruktionsstål. Plåtalternativet finns som standardbeslag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok