Balkskarv

Publicerad 2017-01-18

Ledad balkskarv överför horisontella och vertikala krafter. Moment överförs ej. Infästningen bör utformas så att limträbalkarnas vinkeländring inte förhindras. Om vinkeländringen inte kan ske fritt uppstår extraspänningar som kan medföra oförutsedda skador på byggnadskonstruktionen.

Spikningsplåtar
Ledad balkskarv med laskar av spikningsplåtar är enkel och ändamålsenlig. Den lämpar sig för små eller måttliga krafter. Plåttillverkarens anvisningar ska noga följas. Plåtarna bör placeras centriskt med avseende på limträbalkens mittlinje = systemlinje. Kraftöverföringen mellan plåtar och limträbalk sker med hjälp av ankarspik eller -skruv.

Spikningsplåtar på ömse sidor av skarven.
Figur 83
Spikningsplåtar på ömse sidor av skarven.

Svetsat Gerberbeslag
Ledad balkskarv med Gerberbeslag rekommenderas om stora tvärkrafter ska överföras och om kraften alltid har samma riktning. Mindre tvärkrafter i motsatt riktning överförs genom skruvförband i sidoplåtarna. Krafterna överförs huvudsakligen med hjälp av anliggning. Om Gerberbeslaget ska överföra dragkrafter kompletteras det med påsvetsade plattstänger. För att inte motverka limträbalkarnas vinkeländring placeras sidoskruvarna så nära topp- respektive bottenplåten som möjligt. Lämpligt kantavstånd är 2 × skruvdiametern om skruven enbart överför horisontella krafter och 4 × skruvdiametern om skruven även överför vertikala krafter.

Gerberbeslag av plattstål.
Figur 84
Gerberbeslag av plattstål.

Standard Gerberbeslag
Gerberbeslag tillverkas som lagervara. De är tillverkade av varmförzinkad stålplåt och lämpar sig vid små och måttliga tvärkrafter. Plåttillverkarens anvisningar ska noga följas. Beslagen kan vara hela eller delade. De hela passar till bestämda tvärsnittsmått för limträbalkar, medan de delade som regel är oberoende av limträbalkarnas tvärsnittsmått. Krafterna överförs huvudsakligen med hjälp av ankarspik eller -skruv. Vid användning av dubbla beslag, av den typ som visas här bredvid, måste risken för fläkning särskilt beaktas, se Projektering av limträkonstruktioner. En tumregel är att höjden till översta ankarspik eller -skruv dividerad med balkhöjden h ska vara ≥ 0,7.

Gerberbeslag (standard) av stålplåt.
Figur 85
Gerberbeslag (standard) av stålplåt.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan