Svenskt Trä Logo

Beslag till större byggnader

Publicerad 2017-01-18


Orienteringsskiss över redovisade anslutningsdetaljer till större byggnader.
Figur 68
Orienteringsskiss över redovisade anslutningsdetaljer till större byggnader.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok