Dragbandsinfästning

Publicerad 2017-01-18

Dragbandsinfästning överför enbart horisontella dragkrafter till limträbalken. Dragbandet utgörs som regel av två eller flera stålstänger. Vid små dragkrafter kan dragbandet även utgöras av limträ. Infästningen utformas normalt så att dragkraften angriper så nära skärningspunkten mellan limträbalkens och limträpelarens systemlinjer som möjligt.

Dragband av stål
Dragband av högvärdigt stål är lämpliga för såväl små som stora dragkrafter. Den enklaste infästningen får man med ett dragband på vardera sidan om limträbalken. Vid måttliga dragkrafter kan de två dragbanden ersättas med ett enda dragband som dras igenom ett centriskt hål i limträbalken. Detta bör dock undvikas vid mycket höga limträbalkar av tillverkningsmässiga skäl. Vid stora dragkrafter kan de två dragbanden på sidorna kompletteras med ett tredje, centriskt placerat. Stålplåten mot limträbalkens ändträyta förses med spikhål för att underlätta montaget. Kraftöverföringen sker huvudsakligen via kontakttryck snett fiberriktningen.

Dragband av högvärdigt stål.
Figur 89
Dragband av högvärdigt stål.

Dragband av limträ
Dragband av limträ är lämpliga att använda vid små dragkrafter. Infästningen av dragbandet i limträbalken kan utgöras av plattstänger som antingen går runt limträbalkänden eller som slutar ett stycke in på dragbandet. Plattstålets eller spikningsplåtens längd ska då vara enligt figur 90. Vid små dragkrafter kan plattstålet bytas ut mot spikningsplåtar. Överföringen av horisontalkrafter sker genom anliggning med hjälp av påsvetsad stålplåt och med hjälp av ankarspik eller -skruv.

Dragband av limträ och plattstål eller spikningsplåt som går runt balkänden.
Figur 90
Dragband av limträ och plattstål eller spikningsplåt som går runt balkänden.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan