Svenskt Trä Logo

Dragbandsinfästning

Publicerad 2017-01-18

Dragbandsinfästning överför enbart horisontella dragkrafter till limträbalken. Dragbandet utgörs som regel av två eller flera stålstänger. Vid små dragkrafter kan dragbandet även utgöras av limträ. Infästningen utformas normalt så att dragkraften angriper så nära skärningspunkten mellan limträbalkens och limträpelarens systemlinjer som möjligt.

Dragband av stål

Dragband av högvärdigt stål är lämpliga för såväl små som stora dragkrafter. Den enklaste infästningen får man med ett dragband på vardera sidan om limträbalken. Vid måttliga dragkrafter kan de två dragbanden ersättas med ett enda dragband som dras igenom ett centriskt hål i limträbalken. Detta bör dock undvikas vid mycket höga limträbalkar av tillverkningsmässiga skäl. Vid stora dragkrafter kan de två dragbanden på sidorna kompletteras med ett tredje, centriskt placerat. Stålplåten mot limträbalkens ändträyta förses med spikhål för att underlätta montaget. Kraftöverföringen sker huvudsakligen via kontakttryck snett fiberriktningen.

Dragband av högvärdigt stål.
Figur 89
Dragband av högvärdigt stål.

Dragband av limträ

Dragband av limträ är lämpliga att använda vid små dragkrafter. Infästningen av dragbandet i limträbalken kan utgöras av plattstänger som antingen går runt limträbalkänden eller som slutar ett stycke in på dragbandet. Plattstålets eller spikningsplåtens längd ska då vara enligt figur 90. Vid små dragkrafter kan plattstålet bytas ut mot spikningsplåtar. Överföringen av horisontalkrafter sker genom anliggning med hjälp av påsvetsad stålplåt och med hjälp av ankarspik eller -skruv.

Dragband av limträ och plattstål eller spikningsplåt som går runt balkänden.
Figur 90
Dragband av limträ och plattstål eller spikningsplåt som går runt balkänden.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok