Nock

Publicerad 2017-01-18

Ledad nockskarv överför horisontella och vertikala krafter. Moment överförs ej. Infästningen bör utformas så att vinkeländringen inte förhindras. Om vinkeländringen inte kan ske fritt uppstår extraspänningar som kan medföra oförutsedda skador på byggnadskonstruktionen.

Spikningsplåtar
Ledad nockskarv av spikningsplåtar på ömse sidor är enkel och ändamålsenlig. Laskar av spikningsplåt lämpar sig till såväl små som stora krafter. Plåttillverkarens anvisningar ska noga följas. Kraftöverföringen mellan spikningsplåt och limträbalk sker med hjälp av ankarspik eller -skruv. Plåtarna bör placeras så nära limträbalkarnas nedre kant som möjligt så att de inte förhindrar limträbalkens vinkeländring. Lämpligt avstånd mellan underkant limträbalk och understa spikraden är 10 × spik-/skruvdiametern. Det finns förborrade spikningsplåtar av varmförzinkad stålplåt som lagervara i olika storlekar och tjocklekar mellan 1,5 och 5 mm. Ett annat lämpligt utformat nockbeslag har utvecklats av Limträteknik i Falun AB, se figur 82.

Nockskarv, ledad, med spikningsplåtar på ömse sidor
Figur 81
Nockskarv, ledad, med spikningsplåtar på ömse sidor.

Nockbeslag av stål enligt Limträteknik i Falun AB.
Figur 82
Nockbeslag av stål enligt Limträteknik i Falun AB.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan